Inviterer til tarmscreening

Alle kvinner og menn i nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelags nedslagsfelt som fylte 55 år i løpet av 2022 vil få invitasjon til å delta i programmet, hvor målet er å oppdage tykktarmskreft tidlig.

Publisert 28.02.2023

- Det er fint at vi i HNT nå også kan tilby befolkningen screening av tykktarmskreft. Tilbudet er etablert ved Sykehuset Levanger, og spesialistene våre er klare til å følge opp, sier administrerende direktør Annamaria Forsmark.  

Nasjonalt program 

For første gang har det blitt etablert et nasjonalt tarmscreeningprogram i Norge. De siste 60 årene har forekomsten av tarmkreft blitt fordoblet, og Norge er i dag ett av landene i verden med størst forekomst av denne kreftformen, ifølge Kreftregisteret. Over 4000 nye tilfeller blir oppdaget hvert år, og i Norge er tarmkreft den hyppigste kreftformen etter brystkreft, prostatakreft og lungekreft. Nå er det nordtrøndere på rundt 55 år som inviteres, og de første invitasjonene går ut nå i starten av mars. 

Klinikkleder Carl Platou, direktør Annamaria Forsmark og seksjonsoverlege Bård Haugnes markerer åpningen på tarmscreeningsprogrammet

-Vi håper på bred deltakelse og motivasjon i befolkningen til å takke “ja” til tarmscreeningsprogrammet når det nå starter opp her. Dette er viktig, og vi vet at nord-trønderne er vant med å delta på den store HUNT-undersøkelsen, sier klinikkleder ved Klinikk for medisin og rehabilitering, Carl Platou. 

Undersøkelsesutstyr i posten 

Nordtrøndere født i 1967 og 1968 vil etter hvert få tilsendt informasjon og prøvetakingsutstyr i posten. Avføringsprøven sendes til analyse ved Akershus universitetssykehus, der blant annet mengde blod i prøven blir analysert. Hvis prøven gjør utslag på blod, blir det sendt henvisning til Sykehuset Levanger for undersøkelse med koloskopi. 

-Tykktarmskreft har god prognose når den blir oppdaget tidlig. Problemet med denne formen for kreft er at den kan ha få eller ingen symptomer i starten. Ved funn av polypper, blir disse fjernet. Deretter går pasienten til kontroll med gjentatte koloskopier, avhengig av hva slags type polypper det er snakk om. Er det kreft, gjør vi nødvendige undersøkelser og henviser til kirurgi Tarmscreening har til hensikt å fange opp de som kan gå for lenge udiagnostisert, slik at kreften ikke lar seg kurere, sier seksjonsoverlege Bård Haugnes. 

Klinikkleder Carl Platou, direktør Annamaria Forsmark og seksjonsoverlege Bård Haugnes med snorklipping under åpningen på tarmscreeningsprogrammet

Vevsprøver som tas ved Sykehuset Levanger vil bli analysert ved patologiavdelingen ved St. Olavs hospital. 

Omtrent 60 av 1000 personer som blir testet får påvist blod i avføringen og blir henvist til koloskopi. Igjen halvparten av disse får påvist polypper i tarmen. Dette er helt vanlige, godartede utvekster, men som i noen tilfeller kan utvikle seg til kreft.  

Les mer om tarmscreeningprogrammet her: 

www.tarmscreening.no