Hendelsesanalyse etter at ambulanse måtte snu

Helse Nord-Trøndelag gjennomfører en hendelsesanalyse i etterkant av saken der en ambulanse under utrykning mot St.Olavs ble bedt om å snu og kjøre til Sykehuset Levanger, for senere å bringe pasienten til St.Olavs.

Publisert 16.10.2023
Ambulanse i utrykning. Foto.

Det var i midten av september måned at en stjørdalsambulanse under utrykning i retning St. Olavs hospital ble bedt om å snu, for å bringe pasienten til Sykehuset Levanger. Med i ambulansen var en akutt syk pasient. Ved ankomst Sykehuset Levanger ble det gjennomført en primær undersøkelse og pasienten ble diagnostisert med hjerneblødning. Pasienten ble så senere sendt til St.Olavs for behandling. Saken har fått mye oppmerksomhet og flere stiller spørsmål med hvilke rutiner som gjelder.  

- Det er selvsagt ikke heldig at en ambulanse under utrykning blir bedt om å snu. Det tror jeg alle er enig om og vi har stor forståelse for at dette har vært uheldig for de involverte i saken. Etter det jeg forstår har pasienten god framgang, noe jeg er glad for å høre​. Vi ønsker å lære av denne hendelsen og derfor har vi satt i gang en hendelsesanalyse av forløpet, sier utviklingsleder Kathinka Meirik (bildet) i Helse Nord-Trøndelag.

Portrett av Kathinka Meirik. Foto.
Kathinka Meirik, utviklingsleder i Helse Nord-Trøndelag.

Hvorfor er ikke dette satt i gang tidligere?

- Det henger sammen med at vi ville se hva St. Olavs konkluderte med i sin strukturerte gjennomgang av hendelsesforløpet. De konkluderer med at kommunikasjonen opp mot både lokalsykehus og St. Olavs hospital var mangelfull. Det er noe vi ønsker å analysere nærmere slik at vi kan trekke lærdom av dette. Derfor vil vi sammen gjennomføre en hendelsesanalyse, sier Meireik.

​Helse Nord-Trøndelag har også invitert legevakta på Stjørdal og St.Olavs hospital til å delta i analysearbeidet, sammen med flere representanter fra HNT.


Skal primært til sitt lokalsykehus

​I utgangspunktet er det slik at alle akutt syke eller skadde pasienter skal fraktes til sitt lokalsykehus, dette gjelder også ved mistanke om hjerneslag eller hjerteinfarkt. For pasienter som bor i Stjørdal betyr det at de primært skal sendes til Sykehuset Levanger. Der blir da også de aller fleste pasientene ferdigbehandlet.

Men for noen pasienter vil det være behov for den ekspertisen og kompetansen som man kun finner på universitetssykehusene, som på St.Olavs hospital.

- Det kan etter en avklaring med vakthavende lege på lokalsykehuset og på universitetssykehuset være aktuelt å sende pasienter direkte til St. Olavs. Det kan f.eks. være i de tilfellene der lokalsykehuset ikke har det tilbudet som kreves for behandling, eller at andre medisinskfaglige vurderinger tilsier at pasienten må rett til universitetssykehuset. Vi har gode prosedyrer som sikrer at pasienten sendes direkte til St. Olavs hospital om det er nødvendig, sier fagsjef Hanne M. Frøyshov​ (bildet) i Helse Nord-Trøndelag​.

Et nærbilde av en mann
Hanne M. Frøyshov, fagsjef i Helse Nord-Trøndelag.

- Men burde man ikke uansett sendes det nærmeste sykehuset når det er akutt?

- Jeg forstår at noen stiller det spørsmålet. Men det er viktig å være klar over at de samlede helseressursene i regionen er begrenset. De aller fleste akuttpasientene blir ferdigbehandlet på sine lokalsykehus, mens noen pasienter vil ha behov for universitetsfunksjonene som man får på St.Olavs. Dette er noe som gjelder for hele landet. Da er det viktig at vi ikke bruker opp denne kapasiteten ved St. Olavs på behandling som løses minst like bra på lokalsykehusene, og det er her de medisinskfaglige prosedyrene kommer inn. De bidrar til at flest mulig pasienter får best mulig behandling, sier Hanne M. Frøyshov​.

Egen medisinskfaglig retningslinje

I den aktuelle saken er det behandlingen ved mistanke om hjerneslag som er aktualisert. I følge tall fra Norsk hjerneslagregister er blodpropp i blodårer i hjernen hovedårsaken til de aller fleste tilfellene av hjerneslag (85 %). Men noen får også hjerneslag som en følge av hjerneblødning (10-15 %).

For å sikre rask og forsvarlig behandling av pasienter med hjerneslag, har medisinskfaglige eksperter fra sykehusene i regionen utarbeidet en regional retningslinje som gjelder for alle helseprofesjoner som er involvert i behandlingen av disse pasientene.

Den slår fast at pasienter med sannsynlig/mistenkt akutt hjerneslag skal, som hovedregel, transporteres og innlegges på sitt lokalsykehus, hvor den primære undersøkelse og diagnostikk blir gjennomført. Legevaktsleger, fastleger og ambulansepersonell skal alltid kontakte vakthavende lege ved lokalsykehus for vurdering, dersom det ønskes avvik fra denne hovedregelen.

De fleste pasienter med hjerneslag får sin behandling ved lokalsykehus, men i enkelte tilfeller kan det være aktuelt med overflytting for spesialisert observasjon og behandling ved St. Olavs hospital. Hvis overflytting kan være aktuelt, avklares dette i drøfting med involverte leger på respektive lokalsykehus og vakthavende slaglege ved St. Olavs hospital.