Helseplattformen utsatt i HNT

Helse Nord-Trøndelag innfører ikke Helseplattformen i februar. Videre innføring på sykehusene i Midt-Norge er utsatt etter dagens styremøte i det regionale helseforetaket.

Publisert 05.01.2023
​Styret i Helse Midt-Norge slår fast at Helseplattformen skal innføres ved alle sykehusene i Midt-Norge, men mener det må brukes noe mer tid på feilretting og optimalisering av løsningen. Styret ber derfor om en justert plan for utrulling i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Den skal framlegges innen 19. januar.

-Vi må bare erkjenne at det vil ta noe mer tid å rette feil og optimalisere løsningen som nå er tatt i bruk ved St. Olavs hospital. Det gjør at vi ikke kan ta i bruk Helseplattformen som planlagt i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Vi må sette ny dato og det vil bli laget en oppdatert plan, men dette påvirker heldigvis ikke oppstart for Helseplattformen i kommunene, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.

Helseplattformen er en felles journalløsning som sikrer bedre informasjonsflyt mellom aktører i helsetjenesten og mellom tjenesten og pasienten, og vil bidra til bedre pasientsikkerhet. Det er inngått en forpliktende samarbeidsavtale med kommunene og løsningen er nå innført i 7 midt-norske kommuner med godt resultat. Ytterligere 12 kommuner skal innføre løsningen i 2023.

-Helt rett med utsettelse

​-Selv om utsettelsen fører til ekstraarbeid for oss i Helse Nord-Trøndelag mener jeg det var helt rett av styret i Helse Midt-Norge å utsette videre innføring. Jeg hadde håpet styret kunne gitt oss en ny dato for innføring samtidig med utsettelsesvedtaket, men jeg har stor forståelse for at styret trenger noe mer tid. Nå må ressursene brukes til feilretting og optimalisering ved St. Olavs. Det vil jo også komme oss i HNT til gode ved at vi får en betydelig forbedret versjon av Helseplattformen når det er vår tur til å ta i bruk løsningen, sier sykehusdirektør Annamaria Forsmark (bildet).

Portrettbilde av sykehusdirektør Annamaria Forsmak

For sykehusene var det opprinnelig planlagt at St. Olavs hospital skulle ta i bruk Helseplattformen samtidig med Trondheim kommune i mai 2022. Oppstart for sykehuset ble imidlertid utsatt til november og det ble laget et komprimert løp for videre utrulling til sykehusene i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Erfaringene fra oppstart ved St. Olavs hospital viser at man trenger mer tid for å rette feil og optimalisere løsningen.

Mange daglige brukere

Det er nå over 20 000 ansatte helsetjenesten i Midt-Norge som er aktive brukere av Helseplattformen. Løsningen fungerer godt på flere områder, men ved St. Olavs hospital er det nødvendig med forsterket innsats og tiltak blant annet knyttet til e-meldinger, bildediagnostikk og merkantile prosesser.

-Alle ønsker om forbedring kan ikke løses nå. Som for andre IT-systemer vil optimalisering og forbedring være en kontinuerlig prosess med oppdatering av programvaren. Det viktige nå er å få gjort de endringene som er nødvendig slik at løsningen fyller de kravene vi har satt til kvalitet og at Helseplattformen kan tas i bruk også ved sykehusene i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.