Har innført brukerstyrt poliklinikk

Nevrologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag har startet med digital brukerstyrt oppfølging av epilepsipasienter. Dette som et alternativ til vanlig poliklinisk oppfølging.

Publisert 10.05.2023
​På to år er antall henvisninger til Nevrologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag doblet, noe som har ført til at avdelingen har utfordringer med økte ventelister. Nå kan epilepsi-pasientene selv være med på å styre når og hvordan oppfølging skal skje, gjennom digital brukerstyrt oppfølging. Pasientene kan logge seg inn i en portal og svare på en rekke spørsmål om egen helse.

- Hovedmålet med brukerstyrt poliklinikk er å utnytte våre ressurser på en bedre måte til det beste for pasientene. Vi forventer å bruke mindre arbeidstid per pasient ved digital oppfølging, noe som gjør at de pasientene som virkelig trenger det får hjelp. Med dette grepet kan vi prioritere nye pasienter, utredninger og oppfølging av de sykeste pasientene, sier spesialsykepleier Jan Ove Heggdal ved Sykehuset Namsos. ​

Portrettbilde

Spesialsykepleier Jan Ove Heggdal. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

Han er prosjektleder for digital brukerstyrt oppfølging av epilepsipasienter i Helse Nord-Trøndelag.

Hva er den største gevinster for pasientene?
-De kan slippe unødige reiser til sykehuset. Vi opplever at pasienter kommer hit til oppsatt time og forteller at alt er i orden og at sykdommen ikke er forverret, sier Heggdal. 

​Vanligvis tilbyr poliklinikkene på sykehusene regelmessige kontroller for alle som har epilepsi. Normalt tilbys slike kontroller en gang i året. For noen blir det for sjelden, men for mange oppleves slike kontroller unødvendige fordi alt er i orden.  

Pasienten mer aktiv 

Med digital brukerstyrt poliklinikk kan pasientene selv logge seg inn på en digital nettportal, hvor de svarer på spørsmål om egen helse. Ut fra svarene blir pasientene kategorisert i tre kategorier. Grønn kategori betyr at alt er ok, ved gul kategori blir pasienten kontaktet av en sykepleier for nærmere avklaring, mens man i rød kategori blir kalt inn til legetime. 

-Erfaringene fra andre sykehus som har innført dette er at de også får fanget opp annen pasientinformasjon. For i tillegg til spørsmål er det også eget kommentarfelt som pasientene kan benytte, forteller Heggdal. Han får støtte fra assisterende avdelingsleder Laila Elverum. 

Portrettbilde

Assisterende avdelingsleder Laila Elverum. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

​-Det er for mange lettere å sitte hjemme og svare på spørsmål om egen helse. For noen kan det være lettere å åpne opp i sine vante omgivelser, sier Elverum. 

-Men digital oppfølging er kanskje ikke egnet for alle pasienter?
-Nei det er riktig. Noen pasienter ønsker kanskje ikke digital oppfølging og noen pasienter egner seg ikke til slik oppfølging. De vil få oppfølging via ordinær poliklinikk med fysisk oppmøte. Ved Drammen sykehus, som har hatt dette tilbudet en stund, har hele 70 prosent av epilepsipasientene i dag digital oppfølging, forteller Heggdal. 

-Hvordan er brukerstyrt poliklinikk mottatt i avdelingen og klinikken?
-Vi opplever at det er blitt godt mottatt i avdelingen, likedan i klinikkens ledelse. Prosjektet er godt forankret hos adm. direktør og fagsjef, sier de to.

-Ser dere for dere noen andre pasientgrupper som kan få et lignende tilbud?
- Ja, det kan brukes innenfor flere diagnosegrupper ved riktig pasientselektering. I andre helseforetak finner vi oppfølging med brukerstyrt poliklinikk innenfor ulike diagnosegrupper. Noen pasientgrupper kan være aktuelle å følge opp i kombinasjon med ordinær poliklinikk og brukerstyrt poliklinikk. Vi tenker allerede brukerstyrt poliklinikk for nye pasientgrupper ved Nevrologisk avdeling, sier Elverum og Heggdal.

Ønskes velkommen av brukerne

Lederen i brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag, Olav Malmo, ønsker brukerstyrt poliklinikk velkommen. Han ser klare fordeler for både sykehuset og pasientene. 

Portrettbilde

Olav Malmo representerer brukerne som leder av Brukerutvaget i Helse Nord-Trøndelag. Foto: Helse Nord-Trøndelag

-Jeg har selv erfaring med pasientstyrt oppfølging ved revmatisk sykdom (PORS), som kan ligne litt på dette tilbudet. Det at pasientene selv tar større ansvar for egen helse er bra. En effekt vil være at pasientene slipper å reise til sykehuset for konsultasjon før det er et behov for det, noe som er bra. Men det forutsetter at det ligger gode medisinskfaglige vurderinger til grunn for digital oppfølging, og at pasienter som ikke ønsker eller evner får en annen form for oppfølging. Så er det en klar fordel at sykehuset får frigjort tid, slik at de kan konsentrere seg om de pasientene som trenger det mest, sier brukerutvalgsleder Olav Malmo.  

​Fakta: 

  • Brukerstyrt poliklinikk for epilepsipasienter ble etablert våren 2023 
  • Tilbudet gjelder Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger
  • Planen er å legge til ca. 10 pasienter ukentlig fremover
  • Hvert tertial får pasientene nye digitale skjema å svare på 
  • Målet er bedre og tettere oppfølging, men på en ny måte

Les mer om tilbudet her​