Har etablert øyepoliklinikk tilbud på Sykehuset Levanger

Helse Nord-Trøndelag HF har nå startet opp en øyepoliklinikk på Sykehuset Levanger. Det skjer ved at øyeavdelingen på Sykehuset Namsos har etablert en enhet på Levanger.

Publisert 20.10.2023
En gruppe mennesker i et rom

Foto: Helse Nord-Trøndelag

Spesialsykepleier Trude Håpnes Nonstad og konstituert overlege Oddgeir Hofseth sjekker synet til avdelingsleder Kristian Børstad.

Helse Nord-Trøndelag har også tidligere hatt et poliklinisk tilbud for øyepasienter på Sykehuset Levanger, men sykehuset har imidlertid vært uten tilbudet en periode. Tilbudet som nå etableres på Levanger er en enhet under øyeavdelingen ved Sykehuset Namsos. Med denne etableringen kommer vi nå nærmere pasientene. Tilbudet har hatt en forsiktig start siden midten av september, men nå blir det full fart fremover. 

-Med denne etableringen kommer vi som helseforetak nærmere øyepasientene våre på Innherred og i sørdelen av fylket, noe vi vet at har vært etterspurt. Det er fortsatt slik at henvisninger skal sendes til øyeavdelingene i Namsos, så vil avdelingen der fordele pasientene på en mest mulig hensiktsmessig måte, sier Kristian Børstad som er avdelingsleder for øyeavdelingen ved Sykehuset Namsos.

-Men pasientene her har vel ikke vært uten tilbud?
-Nei, det har de ikke. En del har fått behandling og oppfølging ved Sykehuset Namsos og en del har fått tilbud gjennom private avtalespesialister. Men med denne etableringen kan vi gi pasientene våre et eget tilbud her på Sykehuset Levanger, og det er noe vi allerede har fått gode tilbakemeldinger på, forklarer Børstad.

Legespesialt og øyesykepleier

Den nye øyepoliklinikken på Sykehuset Levanger er betjent med legespesialist (øye) og en egen øyesykepleier. Legespesialisten er til stede stort sett alle hverdager, men vil også ha perioder der han jobber ved avdelingen i Namsos. Det samme gjelder for øyesykepleieren.  

-Her kommer vi til å behandle de fleste øyesykdommer og vi vil ta hånd om utredning, diagnostikk og medisinsk behandling, forteller konstituert overlege Oddgeir Hofseth.  
 
Vaktberedskapen vil som i dag ivaretas av avdelingen i Namsos fra mandag kl. 08:00 til fredag kl. 16:00, mens på helg og helligdager vil vakthenvendelser gå til øyeavdelingen ved St.Olavs hospital – slik det har vært de siste årene.

-Vil det også bli utført øyeoperasjoner på Levanger?
-Nei, operasjoner er ikke en del av tilbudet her på Levanger. Inngrep er noe som fortsatt vil utføres ved Sykehuset Namsos, men vi gir et bredt tilbud her og vi planlegger å starte opp med intravitreale injeksjoner til de pasientene som har behov for der, forklarer Hofseth.