Har etablert eget øre-nese-hals-tilbud på Sykehuset Levanger

Helse Nord-Trøndelag HF har etablert et eget øre-nese-hals-tilbud (ØNH) på Sykehuset Levanger. Det skjer etter at ØNH-avdelingen på Sykehuset Namsos nå har etablert en enhet på Levanger.

Publisert 30.01.2023
Sist oppdatert 01.02.2023
Bilde av seksjonsoverlege, avdelingsleder og audigraf-

Seksjonsoverlege Kristine Hofseth og audigraf Lise Næss er klar med nytt tilbud. Her sammen med avdelingsleder Tom-Arve Julsrud.

ØNH-tilbudet ved Sykehuset Levanger har fram til i dag vært dek​ket av to avtalespesialister. Disse har leid lokaler av Helse Nord-Trøndelag. Den ene avtalespesialisten har nå sluttet, og Helse Nord-Trøndelag har etablert et eget ØNH-tilbud i lokalene som ble ledig. Den andre avtalespesialisten fortsetter sin praksis på sykehuset som før.​

-Med​ denne etableringen kommer vi som helseforetak nærmere pasientene våre på Innherred og vi får et mer helthetlig tilbud til pasientene våre, sier Tom-Arve  Julsrud. Han er avdelingsleder for øre-nese-hals ved Sykehuset Namsos, som står bak enheten på Levanger.

ØNH-enheten på Sykehuset Levanger er betjent med legespesialist (øre-nese-hals) og en audiograf. Legespesialisten er til stede på hverdager, med unntak av tirsdager og annenhver onsdag (er til stede i partallsukene), mens audiografen er til stede alle hverdager. Tirsdager betjener legespesialisten Hørselssentralen i Værnesregionen DMS, og onsdager i oddetallsuker foretar spesialisten operasjoner i Namsos.

Bilde av HNTs fagsjef

Fagsjef Svenn Morten Iversen.​

-Vi har hatt et godt tilbud på Levanger med avtalespesialistene. Men gjennom en egen ØNH-seksjon ved Sykehuset Levanger tar vi et steg i riktig retning med tanke på å tilby samme tilgjengelighet og lik kvalitet i helsetjenestene i vårt ansvarsområde, sier fagsjef Svenn Morten Iversen i Helse Nord-Trøndelag.

Både undersøkelser og tester

ØNH-tilbudet på Levanger er tilgjengelig for pasienter i alle aldersgrupper som skal til konsultasjon for undersøkelse og behandling, inklusive hørselstester og evt. høreapparattilpasninger. Tilbudet omfatter også nødvendig ØNH-tilsyn av inneliggende pasienter ved andre avdelinger.

 -I og med at dette tilbudet er en del av helseforet​akets tilbud, vil pasientene nå få sin søknad om behandling rettighetsvurdert. Det er viktig med tanke på at pasienten dermed vil få et rettslig krav på at behandling skjer innen en viss tid, sier avdelingsleder Tom-Arve Julsrud.

Kan bli ytterligere utvidet

Målet med etableringen av tilbudet, som en del av helseforetakets tilbud, er altså å sikre en mer samordnet og et mer helhetlig tilbud og oppfølging av pasientene. I første omgang består poliklinikken på Levanger altså av en legespesialist og en audiograf. På sikt er det aktuelt å utvide tilbudet med ytterligere lege- og audiografstillinger. ØNH-tilbudet i Namsos og på Levanger har felles inntakskontor, som hører inne under avdelingen i Namsos. Det betyr at pasienter skal henvises til Namsos, også om de ønsker å benytte tilbudet på Sykehusert Levanger.