Gravid kvinne døde uventet på sykehuset – Helsetilsynet konkluderer med at helsehjelpen var forsvarlig

Helsetilsynet har lagt fram sin tilsynsrapport etter at en gravid kvinne og hennes ufødte barn døde uventet på Sykehuset Levanger tidligere i år. Helsetilsynet konkluderer med at helsehjelpen som ble gitt var forsvarlig, selv om det endte tragisk.

Publisert 15.11.2023
En stor hvit bygning med trær foran seg
Sykehuset Levanger

Den 29. januar 2023 varslet Helse Nord-Trøndelag politiet og Helsetilsynet om at en kvinne døde uventet på Sykehuset Levanger. Kvinnens barn var bekreftet død før kvinnen selv døde. I etterkant av hendelsen opprettet politiet en undersøkelsessak, mens Helsetilsynet opprettet tilsynssak.  

- Dette har naturligvis vært en tung og belastende sak, ikke minst for de pårørende og våre tanker er hos dem. Vi har vært opptatt av å ha tett dialog med den nærmeste pårørende. Vi har også lagt godt til rette slik at alle sider ved denne tragiske hendelsen skulle bli så godt kartlagt og undersøkt som mulig, sier fagsjef Hanne M. Frøyshov (bildet) i Helse Nord-Trøndelag.

En person i svart dress
Fagsjef Hanne M. Frøyshov i HNT

Sykehuset har også vært i dialog med pårørende etter at tilsynsrapporten fra Helsetilsynet ble oversendt helseforetaket, der HNT stiller seg disponibel for familien for en gjennomgang av rapporten. 

Det Helsetilsynet har undersøkt er om kvinnen fikk forsvarlig helsehjelp og om Sykehuset Levanger/Helseforetaket har tilrettelagt for at gravide får behandling i tråd med aktuelle lovkrav. Tilsynet konkluderer med at Sykehuset Levanger har gitt forsvarlig helsehjelp, i tråd med spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. helsepersonelloven § 16 og helsepersonelloven § 4.

Politiet ferdig med sin etterforskning 

På bakgrunn av opplysningene som politiet mottok fra Helse Nord-Trøndelag ble det tidligere i år opprettet en undersøkelsessak. Senere fikk sykehuset status som mistenkt i saken, og kvinnen ble besluttet obdusert.

Da den endelige obduksjonsrapporten ble kjent i august måned uttalte politiet at mistanken om at kvinnen fikk uforsvarlig helsehjelp var svekket, samt at mistanken mot sykehuset var svekket.

Politiet har ferdigstilt sin etterforskning, men Statsadvokaten skal gå gjennom saken for en endelig vurdering. Saken er ennå ikke avgjort av Statsadvokaten, mens Helsetilsynet altså har konkludert med at helsehjelpen som ble gitt var forsvarlig. Helsetilsynet har nå avsluttet sin tilsynssak mot Helse Nord-Trøndelag.