Følg vår innsatsleder på skadested

En bussulykke med flere døde og hardt skadde passasjerer setter nødetatene på prøve. Denne gangen var det heldigvis bare en øvelse.

Publisert 02.06.2023
En person iført sikkerhetsvest og hjelm
Torsdag 1. juni ble det gjennomført en beredskapsøvelse på Rinnleiret der også Helse Nord-Trøndelag og Sykehuset Levanger var sterkt involvert. En buss hadde kollidert med to biler og noen syklister. 

Det er et enormt apparat som iverksettes ved større ulykker. Vår ambulansearbeider Lisbeth Berdal hadde funksjonen innsatsleder helse under øvelsen. Her kan du se hva oppgaven som innatsleder helse går ut på.
 

Fakta om innsatsleder helse (IL HELS​E)

  • Ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag har gjennomført tre innsatslederkurs for ansatte i tjenesten
  • Ett kurs ble gjennomført i 2022, mens to kurs ble gjennomført i 2021    
  • På et skadested skal IL HELSE fordele ressursene slik at oppgavene de skal ivareta løses på best mulige måte
  • IL HELSE skal vurdere ressursbehov, ivareta sikkerheten for helsepersonell, samt organisere helseinnsatsen på skadestedet og eventuelle samleplasser. I tillegg har de ansvar for å etablere evakueringslinjer til sykehus og legevakt
  • IL HELSE er også primær kontaktpunkt for AMK, øvrige helseressurser og ledere fra andre nødetater og organisasjoner
  • IL HELSE har sin faste plass i innsatsleders kommandoplass (ILKO) og samhandler tett med innsatsledere fra Politi og Brannvesenet