Ferdig med hendelsesanalysen etter at ambulanse måtte snu

Et analyseteam bestående av representanter fra Helse Nord-Trøndelag og Stjørdal kommune har gått grundig gjennom hendelsen der en ambulanse under utrykning på veg mot St. Olavs hospital ble bedt om å snu og heller kjøre til Sykehuset Levanger. Senere ble pasienten likevel sendt med ambulanse til St. Olavs hospital.

Publisert 12.12.2023
Bilde av en ambulanse

Foto: Colourbox.com

Det var i september måned at en pasient i Stjørdal ble akutt syk og brakt til legevakta i Stjørdal. Legevaktslegen vurderte at pasienten måtte til St. Olavs hospital for behandling. Ambulansen kjørte i retning Trondheim, men på turen til St. Olavs hospital fikk ambulansen beskjed fra St. Olavs om å snu, og heller transportere pasienten til lokalsykehuset i Levanger - noe som er i tråd med gjeldende retningslinjer.  

Ved ankomst Sykehuset Levanger blir det raskt gjort nødvendig CT av hodet som viste funn av hjerneblødning. Medisinsk vakthavende på Sykehuset Levanger konfererte med nevrokirurg og bakvakt slag ved St. Olavs hospital om tilstanden var slik at behandling på universitetssykehuset var nødvendig. Etter dette ble pasienten sendt til St. Olavs hospital for behandling. 

Bedre kommunikasjon og forankring

Analyseteamet som har gjennomgått hendelsen har funnet noen læringspunkter og foreslår to konkrete tiltak. 

- Det er mange ulike aktører som er involvert i et pasientforløp som dette. I denne hendelsen var det dialog om et akutt og uklart sykdomstilfelle, noe som kan ha hatt betydning med tanke på hvordan saken ble håndtert. Analyseteamet foreslår at det legges til rette for flerveis kommunikasjon der de ulike aktørene deltar samtidig. Dette kan sikre at kommunikasjonen går raskere og at man så tidlig som mulig får et beslutningsgrunnlag for behandlingen som skal gis, fagsjef Hanne M. Frøyshov i Helse Nord-Trøndelag.

En mann med kort hår
Hanne M. Frøsyhov er fagsjef i Helse Nord-Trøndelag.

-Hva er det andre forslaget da?
- Det er utarbeidet en egen retningslinje som kommer til anvendelse ved mistanke om hjerneslag, men i akutte situasjoner er det ikke alltid samsvar mellom praksis og den aktuelle retningslinjen. Vi mener derfor at det må sikres bedre forankring av retningslinjen i hele den akuttmedisinske kjeden, noe som kan ivaretas på en god måte gjennom Helsefellesskapet der både kommune- og spesialisthelsetjenesten er representert, sier Frøyshov. 

I følge tall fra Norsk hjerneslagregister er blodpropp i blodårer i hjernen hovedårsaken til de aller fleste tilfellene av hjerneslag (85 %). Men noen får også hjerneslag som en følge av hjerneblødning (10-15 %). De fleste pasienter med hjerneslag får sin behandling ved lokalsykehusene, men i enkelte tilfeller kan det være aktuelt med overflytting for spesialisert observasjon og behandling ved St. Olavs hospital.