Det blir dyrere å ikke møte til time på sykehuset

Det kan være gode grunner til at pasienter ikke møter til avtalt time, etter å ha blitt henvist av for eksempel legen. Men husk å avbestille timen din, hvis ikke kan det bli dyrt.

Publisert 02.01.2023
Sist oppdatert 05.01.2023

Med å ikke møte opp uten å si fra, må andre pasienter vente lengre, og dette er dårlig utnyttelse av tiden for fagfolket på sykehusene. I tillegg kan tilstanden din forverres. Derfor er det en fordel å ta kontakt med sykehuset på det telefonnummeret som står i innkallingen eller ring HNTs sentralbord 74 09 80 00, hvis du ikke kan møte til oppsatt tid, senest 24 timer før timen din.

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke vil bruke timen din, vil du fra nyttår bli belastet med et gebyr på kr 1500,-. Dette gjelder for alle landets sykehus.

Dersom du får akutt sykdom som gjør at du ikke kan møte til timen din, gir du beskjed om det så fort du har anledning, selv om det er mindre enn 24 timer til oppsatt time.

I koronapandemien hadde ikke poliklinikker eller sykehus lov til å kreve gebyr for manglende oppmøte. Denne unntaksordningen er fjernet, og pasienter som ikke møter må regne med gebyr. 

Lenke til forskrift og informasjon på Helsenorge om egenandeler på sykehus: 

Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta - Lovdata

Eigendelar på sjukehus og poliklinikk - Helsenorge