Åpnet nytt akuttrom ved Sykehuset Levanger

Sykehuset Levanger har bygd om deler av akuttmottaket og åpnet i dag et nytt og moderne akuttrom og traumemottak.

Publisert 10.02.2023
Bilde av snoren som blir klippet,

Marit Bye Mæhre klipper snoren og markerer akuttrommet for åpnet. Her sammen med sykehusdirektør Annamaria Forsmark ​og klinikkleder Grete Sivertsen.

I dag var det markering og offisiell åpning av det nybygde akuttrommet på Levanger. Med denne utvidelsen har akuttmottaket økt sin kapasitet knyttet til traumemottak.

-Det er veldig artig å se resultatet av dette arbeidet. Jeg var avdelingsoverlege på anestesiavdelingen tilbake i 2019, da diskusjonene om nytt akuttrom startet. Så har jeg hatt gleden av å følge prosjektet via rollen som klinikkleder og nå som sykehusdirektør. Jeg er både stolt og imponert over det jeg ser. Det er all mulig grunn til å gi honnør og ros til alle involverte for godt utført arbeid. Her har vi fått en moderne og fremtidsrettet løsning, sier sykehusdirektør Annamaria Forsmark.

Det nye akuttrommet har ikke bare moderne utstyr - det er også plass til to pasienter samtidig, f.eks. i situasjoner der det er krevende å skille familiemedlemmer i forbindelse med traumebehandling.

-For å få en så god løsning som mulig har vi vært på studieturer til andre akuttmottak for å se på deres løsninger. Vi har også gjennomført flere fagdager i avdelingen. Der har ansatte kommet med gode og konstruktive innspill til hvordan vi bør utforme akuttrommet. Resultatet har blitt veldig bra og vi har fått et flott rom med tipp, topp moderne utstyr, sier seksjonsleder Christina Fjesme Sundby og fagutviklingssykepleier Marit Bye Mæhre (bildet).

Bilde av seksjonsleder og fagutviklingsssykepleier

Seksjonsleder Christina Fjesme Sundby og fagutviklingssykepleier Marit Bye Mæhre er godt fornøyd med det nye akuttrommet.

Blant annet er rommet utstyrt med en storskjerm som viser journalen til prehospital tjeneste i sanntid. Dermed kan teamet på akuttrommet følge behandlingen som prehospital utfører, samt få oversendt f.eks. bilder av skader – alt mens pasienter er på tur inn til akutten.

-Dette gjør det mulig for oss å forberede oss på en helt annen måte enn tidligere. Nå vet vi tidlig hva vi har i vente, og det mens pasienten er på veg inn til sykehuset, sier Sundby og Mæhre.

E​n del av prosjektet fremdragende akuttmottak

Hele 74 prosent av alle pasienter som legges inn ved sykehusene i Levanger og Namsos er øyeblikkelig hjelp, noe som gir akuttmottaket en viktig funksjon for å sikre riktig behandling på rett omsorgsnivå. Derfor er det de siste årene jobbet med prosjektet «fremdragende akuttmottak» i Helse Nord-Trøndelag.

Som en del av dette arbeidet har Avdeling for bildediagnostikk etablert egen CT- og røntgenløsning på akuttmottaket i Levanger. Foreløpig siste bygningsmessige tiltak er nå etableringen av det nye akuttrommet som altså åpnet i dag fredag.