Sykehusene i HNT nedjusterer beredskapen til normalt nivå

Pandemisituasjonen har utviklet seg positiv retning de siste ukene. Dette har bidratt til normalt belegg i sykehusene og nedgang i sykefraværet blant ansatte. Etter vurdering i Pandemistab har HNT besluttet å gå fra grønn til hvit beredskap. Dermed er sykehusene tilbake i normal beredskap etter over to år med hevet pandemisk beredskap.

Publisert 21.04.2022
En stor fisk i et bur
Sykehusene har hatt hevet bereskap siden mars 2020. Når er nivået justert til hvitt, normalt nivå.

Endringen av beredskapsnivå ble besluttet i Pandemistabens møte tirsdag denne uken, og hvit (normal) beredskap ble innført fra og med onsdag morgen (20.4.2022).

Nedjusteringen innebærer at HNT avslutter sin koronaberedskap, men viderefører noen av tiltakene som har vært normalen i sykehusene siden 12. mars i 2020.

Flere smitteverntiltak i HNT endres i forbindelse med overgang til hvit beredskap.

For pasienter, pårørende og besøkende vil endringer være følgende:
  • ​Pre-triage avvikles. Det innebærer at spørsmål vedrørende koronastatus avvikles.
  • Adgangskontroll videreføres inntil videre. Publikum må fortsatt ha avtale om behandling eller pasientbesøk for å få adgang til sykehusene.
  • Munnbind utleveres til pasienter og besøkende som ønsker det. Munnbind anbefales i tråd med basale smittevernrutiner.
  • Generell munnbindbruk ved opphold nærmere andre enn 1 meter avvikles, og avstandsmarkering fjernes i fellesarealer og ventesoner.
  • Ikke lenger krav til 1-meters avstand i sykehusene.
  • Tilgjengelig hånddesinfeksjonsdispensere i alle ventesoner og fellesareal opprettholdes, og pasienter, pårørende og besøkende oppfordres til å videreføre basale smittevernrutiner.
  • Pasienter med ny-oppståtte luftveissymptomer bes bruke munnbind under konsultasjonen.
  • Ansatte skal bruke munnbind og visir ved opphold nærmere enn 2 meter fra pasient dersom pasient har ny-oppståtte luftveissymptomer.
Når det gjelder besøk opprettholder sykehusene ordningen med at alle besøk må avtales på forhånd med aktuell avdeling. Uten slik avtale vil besøkende som hovedregel ikke få adgang til sykehuset.

​Føde- og barselavdelingene har gjennom pandemien gjennomført besøksrestriksjoner der kun partner til barselkvinne og søsken av nyfødte barn har kunnet komme på besøk. Av hensyn til de inneliggende barselkvinne og nyfødte, videreføres denne ordningen også etter at pandemirestriksjoner er avviklet.