Styrebehandler innføringsplan for Helseplattformen

Styret i Helse Midt-Norge skal 9.juni blant annet behandle ny innføringsplan for Helseplattformen.

Publisert 19.07.2023

​Fra før har styret i Helseplattformen as anbefalt en revidert innføringsplan. Det gjorde de på sitt styremøte 30. mai. 

En revidert innføringsplan fører trolig til at Helseplattformen blir innført i Helse Nord-Trøndelag februar 2023.  Planen skal godkjennes av styret i Helse Midt-Norge RHF på styremøte 9. juni. 

Planen skal endelig godkjennes av styret i Helse Midt-Norge RHF på styremøte 9. juni. ​