Spennende prosjekt får spesiell status

Det regionale samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge har tildelt CAG-status til et spennende prosjekt som jobber med individtilpasset kreftbehandling.

Publisert 11.11.2022
Bilde av lederen og nestlederen av prosjektet

Førsteamanuensis og overlege Marit Valla ved NTNU og førsteamanuensis og seksjonsoverlege Hanne Sorger ved Sykehuset Levanger er hhv. leder og nestleder av prosjektet. Foto: Geir Otto Johansen

​​Prosjektet som har fått CAG-status har som mål å sikre alle kreftpasienter mulighet for individtilpasset behandling, ved å bruke kunstig intelligens i klinisk beslutningsstøtte. Prosjektet ledes av førsteamanuensis og overlege Marit Valla ved NTNU, mens førsteamanuensis og seksjonsoverlege Hanne Sorger ved Sykehuset Levanger er nestleder. 

Denne uken offentliggjorde Helse Midt-Norge at Det regionale Samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge har gitt CAG-status til prosjektet UNICAN CAG –Unite al and cancer.  

CAG er en forholdsvis ny satsing som skal bidra til å styrke det strategiske helsesamarbeidet mellom helseforetakene og universiteter og høyskoler i regionen, inspirert av en tilsvarende ordning i København.

Individtilpasset kreftbehandling 

UNICAN CAG sin visjon er å sikre alle kreftpasienter mulighet for individtilpasset behandling. Dette kan skje ved å bruke kunstig intelligensverktøy i klinisk beslutningsstøtte. 

Prosjektet vil oppnå dette gjennom tre innsatsområder:

  • Forskning som studerer bruk av kunstig intelligens og digitale vevssnitt fra kreftsvulster for å forutsi klinisk forløp og prognose ved bryst- og lungekreft
  • Undervisning i digitalisering og bruk av kunstig intelligens for helsepersonell og medisinstudenter
  • Arbeid med dataløsninger som gir trygg tilgang til digitale vevssnitt og kunstig intelligens-verktøy for klinikere, forskere, universitetslærere og studenter i regionen
Målet med CAG er bedre forskning og innovasjon, undervisning og kompetanseutvikling samt klinisk praksis til det beste for helsetjenestene og befolkningen. 

CAG-statusen prosjektet nå har fått omfatter ikke bare finansiering av nye vitenskapelige stillinger og driftsmidler i inntil seks år, det signaliserer også en tung forankring av arbeidet i regionens helseforetak og universitet.