Pris til overlege Øyvind Ervik

Overlege Øyvind Ervik ved Sykehuset Levanger er tildelt forskningsprisen «Young Investigator Award». Det skjedde under en verdenskongress for lungespesialister.

Publisert 20.10.2022
Sist oppdatert 17.04.2023

En mann med sertifikat

Det synlige beviset på at Øyvind Erik er tildet forskningsprisen «Young Investigator Award». Tildelingen skjedde under en verdenskongress for lungespesialister. Foto: Tore Amundsen, prosjektmedarbeider fra NTNU/St. Olavs hospital.

I tillegg til å være lungelege på Sykehuset Levanger er Øyvind Ervik også stipendiat ved Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk ved NTNU.

Ervik ble tildelt prisen «The Heinrich Becker Young Investigator Awards» under den 22. verdenskongressen for bronkologi og intervensjons-pulmonologi (WCBIP/WCBE 2022), som ble holdt i Marseille​ i begynnelsen av oktober.

Prisen deles ut til fremragende kongressbidrag. Studien som ble presentert har som mål å gi bedre utredning av lungekreft ved bruk av kunstig intelligens under ultralydbronkoskopi. Dette er banebrytende forskning, også på verdensbasis.

​Bidrar til bedre lungekreftdiagnostikk

En utfordring når en skal velge behandling ved lungekreft er å finne ut om sykdommen har spredt seg til lymfeknuter i brystkassen. Da trengs det vevsprøver, som hentes ut ved hjelp av et bronkoskop. Ved bronkoskopi sendes kamerautstyr ned i lungene, og underveis brukes ultralyd til å bestemme hvor vevsprøven skal tas. Her er det viktig å være helt nøyaktig, og det krever både tid og lang erfaring å treffe riktig.

Studien gjør bruk av såkalt maskinlæring. Datamaskinen blir da trent til å løse en bestemt oppgave, nemlig å skille mellom lymfeknuter og blodårer i brystkassen ved hjelp av ultralydbilder. Dette er viktig, så legen unngår å stikke feil under vevsprøven.

Foreløpige resultater viser at datamaskinen klarer denne oppgaven veldig raskt og presist, like godt som en erfaren lege. Teknologien vil kunne tas i bruk for å oppnå bedre diagnostikk av lungekreft i fremtiden. Resultatene vil ha betydning for valg av riktig kreftbehandling til den enkelte pasient.

​Begynte som turnuslege

Øyvind Ervik kom til Sykehuset Levanger som turnuslege i 2010. I 2013 ble han ansatt ved Medisinsk avdeling. Etter halvannet år med spesialisering ved St. Olavs Hospital i Trondheim, har han siden 2019 vært ansatt i Helse Nord-Trøndelag som spesialist i lungesykdommer og generell indremedisin.

I 2020 startet Ervik som stipendiat ved NTNU, i prosjektet «Morgendagens ultralyd: påvisning av mediastinal lymfeknutespredning ved lungekreft». Hans hovedveileder og leder av forskningsarbeidet er førsteamanuensis Hanne Sorger, som også er seksjonsoverlege lungemedisin ved Sykehuset Levanger. Sammen med andre forskere fra Sintef, St. Olavs og NTNU deltar Ervik og Sorger i flere lungekreftprosjekter.