Nasjonal hederpris til overlege Knut Erik Moen Aune

Under Norsk ortopedisk forenings høstmøte i Oslo ble Namsoslegen Knut Erik Moen Aune tildelt den nasjonale hedersprisen som leger i ortopedisk spesialisering (LIOS) har innstiftet.

Publisert 31.10.2022
En person som holder en blomsterbukett
Spesialist i ortopedi, Knut Erik Moen Aune, ble under Norsk ortopedisk forenings høstmøte tildels LIOSA sin hederpris for 2022. Foto: Sivert Hammer

Den høythengende prisen ble overrakt spesialist i ortopedi, overlege Knut Erik Moen, sist torsdag. Årlig deler LIOS ut hederspris til en overlege i ortopedi som har gjort særskilt innsats for leger i spesialiseringen innen faget.

LIOS ble etablert i 2011 og er en underforening av Norsk ortopedisk forening.

Statuttene for tildelingen av "LIOS hederspris";

  • Vinneren må være spesialist i ortopedisk kirurgi, og ha sitt daglige virke ved et norsk sykehus. Vinneren skal, gjerne gjennom flere år, ha gjort en særskilt innsats for leger i spesialisering i ortopedisk kirurgi. Innsatsen kan være både av faglig og sosial art, og disse skal vektlegges likt i juryens avgjørelse.
  • Formålet med prisen er å hedre en person som har gjort en særskilt innsats for leger i spesialisering i ortopedisk kirurgi.

Avdelingsoverlege Knut Erik Moen Aune har i mange år arbeidet som ortoped ved Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos.

HNT stiller seg i rekke av gratulanter!​