Hever beredskapen grunnet høyt belegg og sykefravær

Parallelt med at regjeringen har gjenåpnet landet opplever sykehusene i Helse Nord-Trøndelag høy tilstrømming av pasienter og bekymringsfullt høyt sykefravær. Kapasiteten er presset både i Levanger og Namsos. Helseforetaket besluttet derfor mandag å heve beredskapsnivået til gult. I tillegg opprettholdes de fleste smitteverntiltakene i sykehusene.

Publisert 14.02.2022
Sist oppdatert 21.04.2022
Et nærbilde av en blomst
På grunn av høyt belegg og sykefravær hever sykehusene i Helse Nord-Trøndelag beredskapsnivået fra grønt til gult nivå.

- Sykefraværet har vært økende de siste ukene ved begge sykehus, og er i enkelte klinikker svært høyt. Situasjonen har ført til at noen avdelinger har vært nødt å utsette planlagt behandling.


- I tillegg har sykehusene svært høy tilstrømming av pasienter. De siste ukene har dette gitt et belegg langt ut over det normale. For å håndtere den krevende situasjonen hever vi beredskapsnivået fra grønt til gult nivå, opplyser sykehusdirektør Tor Åm og fagsjef Svenn Morten Iversen.

Heving av beredskapen innebærer at sykehusene fortløpende må vurdere endringer i bemanningsplaner og arbeidsoppgaver. Øyeblikkelig hjelp og generell beredskap blir prioritert.

- Alle som trenger hjelp skal få hjelp. Det må det ikke være noen tvil om. Men for å sikre at vi har riktig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet i den spisse enden, må vi fortløpende vurdere tiltak som sikrer nødvendig pasientbehandling. Selv om samfunnet åpnes opp, er på ingen måte pandemien over for sykehusene. Det er fortsatt nødvendig å opprettholde tiltak som beskytter pasienter og våre ansatte mot koronavirus, sier Åm og Iversen.

Dagpasienter og andre som har ærend på sykehusene vil også i tiden som kommer møte adgangskontroll med spørsmål om smitte og symptomer, samt pålegg om å benytte munnbind.

- Adgangskontroll, munnbind og restriksjoner i forhold til besøk videreføres. Vi henstiller om at unødvendig besøk til de som ligger kort tid på sykehus unngås. Fødende kan ha med partner, men besøksbegrensingene for søsken og familie videreføres på føden og barselavdelingene. Det legges til rette for besøk til alvorlig syke og dødende, men besøk må avtales på forhånd, sier fagsjef Svenn Morten Iversen.

Helse Nord-Trøndelag er bekymret for smitteutviklingen i og rundt sykehusene.

- Belastningen på ansatte er nå urovekkende stor. Vi må iverksetter tiltak som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø og ivaretar pasientsikkerheten best mulig. Dersom det blir nødvendig vil vi avlyse elektiv behandling, men vi strekker oss langt for å unngå avlysninger. Pasienter som eventuelt blir berørt vil bli kontaktet direkte, sier Åm og Iversen.

St. Olavs hospital i Trondheim hevet sitt beredskapsnivå til gult sist fredag. Nå gjør Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos det samme fra tirsdag morgen.