Helseplattformen rykker nærmere

Arbeidet med å innføre Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag HF går stadig fremover. I dag startet opplæringen av de som senere skal lære opp helsepersonellet i bruken av plattformen.

Publisert 05.09.2022
Helseplattformen er en ny samhandlingsløsning for helsetjenesten i Midt-Norge. Med Helseplattformen innføres ny felles pasientjournal for både sykehus, kommuner, avtalespesialister og fastleger i hele Midt-Norge. Helseplattformen for fastlegene er nylig utsatt noe i tid.  

Som første kommune tok Trondheim i bruk Helseplattformen 7. mai 2022. Da skulle opprinnelig St. Olavs hospital også ta i bruk plattformen. St. Olavs valgte å utsette sin innføring, men tar i bruk løsningen fra 12.november i år. Helse Nord-Trøndelag tar i bruk Helseplattformen 11.februar 2023, sammen dag som Verdal og Levanger kommuner.  

Stort opplæringsbehov

Helseplattformen erstatter en rekke ulike journal- og fagsystemer i kommune- og spesialisthelsetjenesten, systemer som ikke nødvendigvis snakker godt sammen. Dermed kan man redusere og unngå dobbeltarbeid for helsepersonellet. Med nye system blir det nye måter å jobbe på, noe som forutsetter god opplæring. Og mandag 5.september startet altså opplæringen av instruktørene, som senere skal lære opp de vel 3200 ansatte i Helse Nord-Trøndelag som skal på kurs.

-Vi er allerede i gang med opplæring i flere kommuner i Trøndelag, og nå begynner opplæringsløpet for Helse Nord-Trøndelag. I alt er det flere ti-tusener i Midt-Norge som skal kurses i Helseplattformen, det er en formidabel jobb som skal gjøres, sier ledende koordinator/opplæringsansvarlig Inger Aase Røise Warland i Helseplattformen as.​

I alt har Helse Nord-Trøndelag nærmere 35 egne instruktører. I tillegg kommer rundt 15 instruktører fra St. Olavs og Helseplattformen as. Instruktørene som nå kurses skal senere lære opp superbrukerne og sluttbrukerne i HNT. 

Portrett - Hilmar Hagen
-Vi legger vekt på å gi god opplæring, og opplæringen gjennomføres tredelt. Først ved at den enkelte ansatte gjennomfører ett eller flere e-læringskurs, før vi samles gruppevis i klasseromsundervisning. Der øves det på de oppgavene og rollene den enkelte har i helseforetaket. Til slutt er det egentrening, og denne perioden er svært viktig – for det er jo sånn at man blir god på det man øver på, sier prosjektleder for Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag Hilmar Hagen.  Epic ble i sin tid valgt som leverandør av den tekniske løsningen til Helseplattformen, det skjedde etter en omfattende anbudskonkurranse. Men over 400 fageksperter fra kommuner og sykehus i Midt-Norge, sammen med ansatte i Helseplattformen as, er med på å beslutte hvordan løsningen skal bygges og tilpasses behovet for helsetjenesten i vårt område. 

Fakta om Helseplattformen​


  • Helseplattformen er felles digital plattform for helsetjenestene og pasienter i Midt-Norge.
  • Alle sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal, og kommunene som gjør vedtak om det vil ta i bruk den samme plattformen.
  • Helseplattformen omfatter journalverktøy, pasientadministrasjon og fagsystem.
  • Innbyggerne får tilgang til egen journal gjennom pasientportalen HelsaMi
​Les mer om Helseplattformen her:  Spørsmål og svar - Helseplattformen