Helse- og omsorgsministeren besøkte Helse Nord-Trøndelag

Statsråd Ingvild Kjerkol besøkte i dag rehabiliteringsfagdagen som Helse Nord-Trøndelag arrangerte. Hun presenterte regjeringens tanker og planer om framtidens satsing på rehabilitering.

Publisert 08.08.2022
Sist oppdatert 09.08.2022
​​
bilde av sykehusdirektøren i Nord-Trøndelag som følger statsråden under besøk

Sykehusdirektør Annamaria Forsmark følger helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol under besøket på Levanger. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har i år 20-års jubileum. Som en del av markeringen arrangerte avdelingen i dag mandag 8.august en egen fagdag, der representanter for brukere og representanter for kommune- og spesialisthelsetjenesten var samlet. 

-Det er veldig gledelig at helse- og omsorgsministeren kom til vår fagdag for å presentere regjeringens planer for rehabilitering, sier avdelingsleder Kristin Eggen i Helse Nord-Trøndelag. 

Hun og hennes kolleger hadde satt sammen et spennende faglig program. Helse- og omsorgsministeren takket for at hun fikk ta del i markeringent. I sitt foredrag påpekte hun blant annet at behovet for gode rehabiliteringstjenester vil øke, og at tjenestene blir enda viktigere fremover som følge av at vi blir eldre. 

-Vi er opptatt av at pasientene skal oppleve helsetjenesten som samordnet, uavhe​ngig av om det er spesialist-, kommunehelsetjenesten eller andre som leverer tjenestene. Rehabilitering, som jo er et område med mange ulike aktører, er et godt eksempel på behovet for godt samordnede tjenester. Vi må derfor ha system og finansieringsmodeller som fremmer god samhandling, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Er på reise også for å lytte

I tillegg til å delta på rehabiliteringskonferansen, besøkte helse- og omsorgsministeren også deler av Sykehuset Levanger i dag. Her fikk hun blant annet orientering om den nye løsningen i akuttmottaket, inkludert CT- og røntgenløsninger. 

Også klinikk for psykisk helsevern og rus fikk besøk av statsråden. Her ble det holdt presentasjoner om forskning knyttet til demens og om dagens/morgendagens demensomsorg.