HelsaMi er innbyggerens digitale inngang til helse- og omsorgstjenester

Informasjonen du finner i HelsaMi er dine egne helseopplysninger. Informasjonen hentes fra journalsystemet Helseplattformen - som sykehusene, en rekke kommuner og fastleger kobler seg på.

Publisert 17.11.2022
Sist helg tok St. Olavs hospital og seks nye kommuner i bruk Helseplattformen, mens Helse Nord-Trøndelag og Levanger og Verdal kommuner kobler seg på i februar 2023. 
Som innbygger og pasient skjer «ditt møte» med Helseplattformen gjennom HelsaMi.  

Noen har mer behov for kontakt med helsepersonell og kommunale omsorgstilbud enn andre. I HelsaMi vil du få oversikt over kommende timeavtaler og tidligere avtaler, se din egen helseinformasjon og kunne ha dialog med ansatte - der det blir tilrettelagt for det. 

Olav Malmo (bildet) leder brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag. Utvalgets oppgave er å ivareta interessene til brukerne av tjenestene som Helse Nord-Trøndelag HF leverer.

Portrettfoto av lederen av brukerutvalget i HNT
Olav Malmo. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Utvalget ser frem til innføringen av Helseplattformen og HelsaMi i nordre del av Trøndelag. Helse Nord-Trøndelag, sammen med Levanger og Verdal kommuner, tar i bruk Helseplattformen 11.februar 2023.


-Vi i brukerutvalget er i det hele veldig positiv til Helseplattformen. Vi ser store fordeler med den, spesielt når det kommer til pasientsikkerheten. HelsaMi er jo en forlengelse av Helseplattformen og det gir trygghet for pasienten å vite at behandlerne har oppdatert oversikt over medisinliste, allergier, avtaler osv. samlet på ett sted. HelsaMi vil også gi brukerne muligheter til å være mer aktiv, og det er noe vi mener er bra, sier Olav Malmo.

HelsaMi er jo pasientens møte med Helseplattformen. Plattformen har jo møtt en del motstand, hva tenker du om det? 
-Vi i brukerutvalget er som sagt positive til Helseplattformen. Vi savner mer oppmerksomhet på brukerne og mulighetene som Helseplattformen gir. Fokuset har i stor grad handlet om størrelsen på investeringen, og ikke hvilke muligheter løsningen faktisk gir. Helseforetakene og en rekke kommuner tar jo i bruk løsningen, det er bra. Men det er først når fastlegene kobler seg på vi får en fullgod løsning - først da kan vi snakke om en innbygger - en journal, sier Malmo. 

Deltatt i brukerpanel

​I tillegg til å være leder av brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag har Malmo også vært med i et eget brukerpanel i Helseplattformen. Panelet teller godt over 30 personer fra hele regionen, og mange av dem representerer pasient- og brukerorganisasjoner. De har gitt verdifulle innspill til oppsettet av den felles journalløsningen, og de har vært delaktige i arbeidet med HelsaMi. Blant annet gjennom brukertesting.

Med HelsaMi vil det også bli muligheter for timebestilling og søke om tjenester eller innsyn i din egen journal. Du kan også få tilgang på vegne av andre, for eksempel barna dine eller pårørende som selv ønsker at du skal ha oversikt og muligheten til å kommunisere på vegne av dem. Nå jobber sykehusene i Midt-Norge med å bygge inn både behandlings- og oppfølgingsprogram inn i HelsaMi.

-Med HelsaMi vil jeg ha en oppdatert medisinliste, prøvesvar, god oversikt over timene mine og muligheten til videokonsultasjoner bærende med meg i lomma til enhver tid. For HelsaMi kan også lastes ned som app til mobilen, forklarer Malmo.

Ser du noen ulemper med HelsaMi?
-Jeg tenker det er viktig at de som ikke er «digitale», eller som ikke har digital kompetanse, fortsatt blir ivaretatt på en god måte. Men det er jeg ganske trygg på at vil skje, sier Malmo. 

Brukerutvalget har jevnlig blitt orientert og fått demonstrert ulike deler av Helseplattformen, inkludert HelsaMi. Senest skjedde det i brukerutvalgsmøte i slutten av oktober. Da fikk brukerutvalget demonstrert hvordan pasienten kan «sjekke inn» på sykehuset – enten gjennom automater ved ankomst på sykehuset, eller med app på mobilen. 

-Jeg håper løsningen blir så god som det er forespeilet. Jeg har troen på at dette blir bra for alle, både pasienter og behandlere. Så må vi være forberedt på at ikke all funksjonalitet blir tatt i bruk med en gang, men at bruken av HelsaMi vil øke etter hvert, avslutter lederen av brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag Olav Malmo. 

​Hva med HelseNorge som mange bruker i dag?

Det er mange som lurer på forskjellen mellom HelsaMi og HelseNorge. HelsaMi er ikke en konkurrent, men et supplement til HelseNorge. Vi tror du som bruker vil se at nytten og forskjellen blir mer synlig etter hvert som tilbudet bygges ut – for HelsaMi er en del av selve journalløsningen som helsepersonellet bruker.


Har du riktig informasjon om pårørende? Les mer her