Antall pasienter med luftveisinfeksjoner øker på sykehusene

Det er et høyt og økende antall pasienter innlagt med luftveisinfeksjoner i Helse Nord-Trøndelag. Økningen skyldes både covid-19 og influensa.

Publisert 20.12.2022
Sist oppdatert 21.12.2022

​Mange pasienter er ekstra mottakelig for smitte, og er også ekstra utsatt for mer alvorlige forløp om sykdom skulle oppstå. Når smittespredningen øker i samfunnet, er det behov for å gjeninnføre tiltak for å redusere risiko for at pasientene smittes med luftveisinfeksjoner

Oppfordrer til bruk av munnbind

Pasienter som skal til behandling ved sykehuset og har fått luftveisinfeksjon bes om å benytte munnbind mens de oppholder seg inne i sykehusene. De første dagene med symptomer gir mest smitterisiko. Pasienter som skal til planlagt behandling og som nylig har fått luftveisinfeksjon bes kontakte avdelingen de skal besøke på forhånd, slik at det kan avgjøres om planlagt time skal benyttes, eller om den bør utsettes.

​Ber syke besøkende om å holde seg hjemme

Helse Nord-Trøndelag oppfordrer nå besøkende til å holde seg hjemme ved sykdom. I de tilfeller hvor besøkende har symptomer på luftveisinfeksjoner, men det likevel vurderes nødvendig med besøk hos innlagte pasienter ber vi om at de besøkende benytter munnbind. 

Økende smitte også blant ansatte

Det er også økt sykdom blant ansatte i Helse Nord-Trøndelag. Enkelte avdelinger har mer fravær enn andre, men driften går fortsatt som vanlig. Det gjøres noen tilpasninger i ansattes opplæring i Helseplattformen på grunn av sykefravær hos instruktører og blant deltakere. ​