-Dette synes jeg fungerer utmerket

Hans Eirik Karlsen (42) er strålende fornøyd med digitale konsultasjoner. Han får like tett oppfølging som andre pasienter, men slipper unna med færre oppmøter på sykehuset.

Publisert 07.09.2022
Bilde av pasient som åpner ytterdøren hjemme

Hans Eirik Karlsen slipper å reise til sykehuset for konsultasjon. Han foretrekker digital oppfølging.

Ryggen til Hans Eirik Karlsen fra Levanger er ikke som den engang var. Plagene har ikke gitt seg, derfor er han nå under oppfølging av «HelseIArbeid»-poliklinikken ved Avdeling for fysikalsk medisinsk rehabilitering på Sykehuset Levanger. Selv om Hans Eirik bare bor noen minutter unna sykehuset, er han glad for at han kan sitte hjemme å ha digitale konsultasjoner.

- Jeg synes dette er flott. Jeg sitter hjemme og opplever dialogen som god. Jeg hadde første telefonsamtale med sykehuset i juni måned. Da fikk jeg god informasjon om hva som skulle skje fremover. Så har jeg hatt flere digitale konsultasjoner etter det, sist nå ved månedsskiftet, sier Hans Eirik Karlsen.

-Hva tenker du om digital-oppfølging?
-Jeg tenker dette er veldig positivt. Man slipper å reise inn til sykehuset. Selv bor jeg jo nært, men tenkt deg de som bor lenger unna. Det tar tid og det koster en del å reise, så kan man unngå det er jo det et pluss, sier Karlsen. 

​Én av tre ønsker flere digitale helsetjenester 

Selv om det er delte meninger i befolkningen viser innbyggerundersøkelsen om e-helse at én av tre vil ha flere digitale helsetjenester. Videokonsultasjon, som Hans Eirik Karlsen foretrekker, er ett eksempel på en digital helsetjeneste. Digitale helsetjenester innebærer at hele eller deler av behandlingstilbudet foregår uten fysisk kontakt. Derfor er e-helsetjeneste også digital informasjon, digitale skjema, digital dialog og medisinsk utstyr.

Sammen med St. Olavs og Helse Møre og Romsdal er Helse Nord-Trøndelag med i et regionalt nettverk i Midt-Norge som jobber for å flytte helsetjenestene nærmere pasientene, kjent som «Digitale helsetjenester».  

Tre av fire skjer digitalt

Ved «HelseIArbeid-poliklinikken på Sykehuset Levanger, klinikken som følger opp Karlsen, skjer nå hele tre av fire konsultasjoner og pasientmøter digitalt.  Også erfaringene til helsepersonellet som jobber i klinikken er gode. 
- Vi bruker digital kommunikasjon for å avklare behovet for videre utredning, til selve utredningsarbeidet - så langt det lar seg gjøre, og til samarbeidsmøter med NAV-veiledere og fastleger. Også kontrollsamtalene med pasientene etter seks måneder skjer i all hovedsak digitalt, sier overlege Margrethe Almås Sørhøy (bildet).

Portrett av en  lege
-Men det er vel ikke alt som kan løses digitalt?
​-Nei, det er det ikke. Vi er jo et klinisk fag, så vi må jo møte pasienter for å kunne undersøke f.eks. ryggen eller hofta. Men vi bruker digital konsultasjon så langt det lar seg gjøre, sier Almås Sørhøy.

Også Karlsen har vært inne til en fysisk undersøkelse av ryggen. Nå venter han på en MR-undersøkelse og en kontrollkonsultasjon etter det.

Helseplattformen gir muligheter

12. februar 2023 innfører Helse Nord-Trøndelag HF og Levanger og Verdal kommune Helseplattformen. HelsaMi blir innbyggernes digitale inngang til Helseplattformen. Her får man oversikt over egne helseopplysninger. I HelsaMi muliggjøres også digital kommunikasjon med helsepersonell og man får tilgang til flere digitale løsninger som spørreskjemaer og konsultasjoner med mer. HelsaMi er tilgjengelig via en egen app eller i nettleser. 

Gevinster for alle

Gevinstene med digitale konsultasjoner er store - ikke minst for pasientene som slipper å reise til og fra sykehuset like ofte som før. Færre oppmøter sparer sykehuset for kostnader til pasientreiser, noe som også gir en miljøgevinst. Men digital oppfølging er neppe løsningen for alle. 

-Jeg kan forstå om noen er skeptisk til digitale konsultasjoner, for alle er ikke like god digitalt, sier Karlsen. 

Selv foretrekker han å sitte i egen stue - om det er mulig.

Pasient fotografert i eget hjem

Karlsen foretrekker stort sett å bruke mobilen under konsultasjon med sykehuset.

​I Helse Nord-Trøndelag er det praksis for å kalle inn pasienter til fysisk oppmøte om de ikke ønsker digitale konsultasjoner. 

Red.anm.: Vi gjør oppmerksom på at Hans Eirik Karlsen er samboer med en ansatt i Helse Nord-Trøndelag HF.

Fakta om «HelseIArbeid»-poliklinikken
Poliklinikken er en del av Fysikalsk medisinsk poliklinikk i Avdeling for fysikalsk
        medisin og rehabilitering ved Sykehuset Levanger
Dette er en tverrfaglig enhet for utredning av muskel- og skjelettplager 
HelseIArbeid er et av virkemidlene i IA-avtalen hvor spesialisthelsetjenesten i 
        sykehus og NAV samarbeider 
Målsettingen er tidlig avklaring med fokus på rask tilbakegang i arbeid eller
        forhindre sykemelding 

Fordelen med digital oppfølging i klinikken

Det er fleksibelt for pasientene, fastlegene og det tverrfaglige teamet 
Det reduserer reisetid og tap av arbeidstid for pasienter, NAV og fastleger
Det har ført til økt møtedeltakelse av fastleger og NAV-veiledere