Offentlig utdanningsplan

Tillitsvalgte for leger

Helse Nord-Trøndelag har foretakstillitsvalgt med vara og en hovedtillitsvalgt for hvert sykehus. Enkelte avdelinger har også plasstillitsvalgt.

YLF og Overlegeforeningen har vært representert i styringsgruppen for innføringsprosjektet for ny spesialistutdanning for leger. De har deltatt, og vil fortsatt delta i møter som omhandler LIS-utdanningen. LIS-legen kan i tillegg til å kontakte lokale tillitsvalgte kan de også kontakte utdanningsansvarlig lege for spesialiteten.

​Oversikt i EQS over tillitsvalgte i Helse Nord-Trøndelag 

​Dersom du bruker din private enhet, må du først ​logge inn via ekstern sprint.

Ekstern sprint​


Sist oppdatert 04.05.2022