Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i radiologi

To radiologer vurderer bildediagnostiske bilder. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

I Helse Nord-Trøndelag er det Klinikk for bildediagnostikk Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital som har ansvaret for LIS-utdanning i radiologi. Vi tilbyr utdanningen både på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Begge sykehus er akuttsykehus med traumefunksjon

Spesialisering i radiologi ved Sykehuset Levanger

Spesialisering i radiologi ved Sykehuset Namsos

Sist oppdatert 14.03.2023