Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i øyesykdommer

LIS-lege øver på øyeoperasjon. Foto.

Foto: Helse Nord-Trøndelag

I Helse Nord-Trøndelag har Klinikk for kirurgi ansvaret for LIS-utdanning i øyesykdommer ved Sykehuset Namsos. Sykehuset Namsos er akuttsykehus med traumefunksjon.​

Spesialisering i øyesykdommer ved Sykehuset Namsos

Sist oppdatert 14.03.2023