Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i onkologi

Spesialiteten onkologi omfatter kunnskap om det naturlige forløp av kreftsykdommer, diagnostikk, planlegging og gjennomføring av multimodal kreftbehandling. Hovedvekten legges på ikke-kirurgisk behandling og oppfølging av pasienter med kreftsykdommer i helseforetaket, hovedsakelig ved poliklinisk virksomhet.

Helsepersonell ved onkoloisk avdeling. Foto.
Foto: Ole A. Kirknes

I Helse Nord-Trøndelag er det Klinikk for kirurgi ved Sykehuset Levanger og Klinikk for kirurgi ved Sykehuset Namsos som har ansvaret for utdanning i spesialiteten onkologi. 

​Spesialisering i onkologi ved Sykehuset Levanger

Spesialisering i onkologi ved Sykehuset Namsos

Sist oppdatert 14.03.2023