Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i nevrologi

To LIS-leger forbereder utstyr før nevrologisk undersøkelse. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Helse Nord-Trøndelag er det Sykehuset Namsos ved Nevrologisk avdeling i Klinikk for medisin og nevrologi som har ansvaret for utdanning i spesialiteten nevrologi.

Spesialisering i nevrologi ved Sykehuset Namsos

Sist oppdatert 10.05.2023