Offentlig utdanningsplan

Søknad og ansettelse for LIS2/3-leger og ALIS

Vi forutsetter at aktuelle kandidater har gjennomført og bestått graden cand. med. og har autorisasjon før tiltredelse, i tillegg til gjennomført og bestått tjeneste som LIS 1.

Vi forutsetter også at du behersker norsk skriftlig og muntlig. Helse Nord-Trøndelag praktiserer språkkravene strengt i rekruttering. Det er viktig for kvaliteten i pasientbehandling, samhandling med helsepersonell og god dokumentasjon i journaler og epikriser.

I Helse Nord-Trøndelag ønsker vi at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og arbeider derfor for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Samtlige kandidater vurderes ut i fra en helhetsvurdering med kvalifikasjonsprinsippet og egnethet til grunn.
Intervjuer gjennomføres fortløpende etter søknadsfristens utløp.

Vi utarbeider ei innstilling og ei reserveliste, før tilbud om stilling sendes ut per e-post.

Alle ledige stillinger som "Lege i spesialisering" lyses ut på våre hjemmesider. Her vil du bli bedt om å søke gjennom vår elektroniske stillingsportal Webcruiter.

Ved eventuelle spørsmål knyttet til LIS2/3, er du velkommen til å ta kontakt på postmottak@hnt.no. Du vil få svar på din henvendelse i løpet av noen arbeidsdager.

Eller du kan kontakte utdanningskoordinerende overlege Elisabeth Bratland Romuld ​telefon 48247590 

For å kunne tiltre stilling som lege i spesialisering, må du senest 30 arbeidsdager før oppstart ha

  • norsk personnummer (11 siffer)
  • gyldig oppholds- og arbeidstillatelse
  • konto i en norsk bank

I Helse Nord-Trøndelag har leger i spesialisering, i fast stilling, en gjensidig prøvetid på seks måneder og gjensidig oppsigelsestid på tre måneder. ​

LIS3 i allmennmedisin kalles ALIS.
ALIS må ha spesialiseringstid i sykehus for å få oppnådd læringsmålene i samhandling (ALM 55) og selektert pasientpopulasjon (ALM 85)  og utføres ved 3 + 
3 mndr tjeneste, primært sammenhengende og ved samme avdeling.
 
HNT tilbyr spesialiseringstid i sykehus til ALIS  i HNT
når ALIS har gjennomført minst 2 år av sin spesialisering i kommune,  mest mulig i tråd med ønsker, tidsrom, avdeling og geografisk lokalisasjon.
 
Spesialiseringstiden skal være i henhold til ALIS sin individuelle utdanningsplan i kommunen og avtales så tidlig som mulig ved at ALIS eller kommunen tar kontakt med avdelingsoverlege i ønsket avdeling.
 
Senest 6 mndr før planlagt spesialiseringstid skal ALIS/ kommunen avklare oppstart med respektive avdelingsoverlege.
 
I spesialiseringsperioder på over 3 mndr i sykehus etableres det et midlertidig arbeidsforhold i Helse Nord-Trøndelag knyttet til det respektive sykehus/avdeling. Arbeidsgiveransvaret tilligger i denne perioden sykehuset. I samme tidsrom har ALIS permisjon fra sitt arbeidsforhold hos hovedarbeidsgiver. Ved spesialiseringsperioder med varighet på 3 måneder eller mer, dekkes lønnskostnadene av HNT om ikke annet er avtalt. 

Les mer om ALIS (ALIS.no)

Spørsmål? 

Ta kontakt med utdanningskoordinerende overlege Elisabeth Bratland Romuld, ​telefon 48247590 ​

Sist oppdatert 08.03.2023