Offentlig utdanningsplan

Kontakt for LIS-leger

​Kontakt

Avdelingsoverlege eller utdanningsansvarlig overlege i aktuell spesialitet

eller 

Utdanningskoordinerende overlege Elisabeth Bratland Romuld: 48247590

Sentralbord 

Sykehuset Namsos: 74 21 54 00 (til kl. 20:00)

Sykehuset Levanger: 74 09 80 00 (hele døgnet)

Postadresse 

postmottak@hnt.no

Sist oppdatert 08.02.2022