Offentlig utdanningsplan

Individuell utdanningsplan

LIS-lege tildeles ved ansettelse en individuell læringsmålsplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS-legen skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å få godkjent læringsmål, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes.

Kompetanseportalen gir LIS-lege, veileder og nærmeste leder en oversikt over progresjonen i utdanningsløpet, og er dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for søknad om spesialistgodkjenning i Altinn.

Planen er tilgjengelig på eget nett/4G  via PC/ mobiltelefon etter pålogging med BankID; hmn.dossier.no eller Dossier Helse app.

Innen to uker etter ansettelse, utarbeides det i samråd med LIS-lege en individuell gjennomføringsplan.

I denne avtales det når LIS-legen skal ha sidetjeneste i eget foretak og  spesialiseringsperiode i andre helseforetak for å innfri de kliniske læringsmål.

Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen, og lastes opp som dokument i Kompetanseportalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Endringer i individuell gjennomføringsplan gjøre i samråd mellom LIS-lege, veileder og nærmeste leder og lastes opp som dokument i Kompetanseportalen.​

Sist oppdatert 31.03.2023