Offentlig utdanningsplan

Felles kompetansemål for LIS3

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Dette oppnår du i det daglige arbeidet, samt ved deltakelse på HNT sitt FKM-kurs, gruppeveiledninger og veilederkurs.

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål og kommer i tillegg til kliniske læringsmål. FKM gjelder for alle spesialiteter og strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet. Læringsmålene reflekterer legens ulike roller og gir den grunnleggende kompetansen som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen.
Læringsmålene i de felles kompetansemodulene er inndelt i følgende områder:

 • Etikk
 • Forebygging
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørende opplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse.

I Helse Nord-Trøndelag har vi samlet FKM i fire temaområder. Disse dekkes av ett dagskurs, i tillegg kommer en gruppeveiledning for hvert temaområde, som gjennomføres i løpet av tiden LIS3 er i HNT. Gruppeveiledningene arrangeres sykehusvis og på tvers av spesialitetene, mens FKM-kurset er felles for begge sykehus og alle spesialiteter.  I tillegg er det læringsaktiviteter som e-læringskurs og podcasts.

LIS-lege må delta i supervisjon og veiledningskurs i regi av Regionalt utdanningskontor (RegUt).

Prosjektoppgaven «Kunnskap og forbedring» skrives på bakgrunn av deltagelse i et kvalitetsforbedringsprosjekt. Denne kan skrives i gruppe om ønskelig, og det legges til rette for forberedelse i FKM-kurset og en gruppeveiledning.

Felles kompetansemål LIS 2-3 (pdf)

Sist oppdatert 08.12.2022