Offentlig utdanningsplan

Felles kompetansemål for LIS 1

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Dette oppnår du i det daglige arbeidet, samt ved deltakelse på HNT sine FKM-kurs.

En gruppe personer i et møte
Foto: Helse Nord-Trøndelag

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål og kommer i tillegg til kliniske læringsmål. FKM gjelder for alle spesialiteter og strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet. Læringsmålene reflekterer legens ulike roller og gir den grunnleggende kompetansen som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen.
Læringsmålene i de felles kompetansemodulene er inndelt i følgende områder:

 • Etikk
 • Forebygging
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørende opplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse.


I Helse Nord-Trøndelag har vi samlet FKM i fire temaområder.  Disse dekkes delvis gjennom introduksjonsuka, et halvdags kommunikasjonskurs samt 2 gruppeveiledninger a 3 timer.​ I tillegg er det læringsaktiviteter som e-læringskurs og podcasts.

Felles kompetansemål (FKM) LIS del 1-3 (spesialisthelsetjenesten.no)

Sist oppdatert 26.01.2023