Tinnitus

Rehabiliteringstilbud til pasienter med tinnitus. Det overordnede målet er å øke livskvalitet, bedre funksjonsnivå, øke kunnskap og forståelse av egen situasjon og mestre de ulike utfordringene som kan følge med tinnitus.

Rehabiliteringen gis som dagbehandling.

 

Private institusjoner som har rehabiliteringstilbud

Unicare Coperio

Sist oppdatert 26.04.2024