Rehabiliteringstilbud

Hjertesykdommer

Rehabiliteringstilbud til pasienter som har funksjonsnedsettelse som følge av alvorlig hjertesykdom eller hjerteoperasjoner (f.eks bypass- og klaffeoperasjon).

Det er dag- og/eller døgnbaserte rehabiliteringstilbud til pasienter med hjertesykdommer ved private rehabiliteringsinstitusjoner i helseregion Midt-Norge.

Rehabiliteringstilbudene gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller som gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Oversikt hjerterehabilitering og lærings og mestringstilbud i Norge

Private institusjoner som har rehabiliteringstilbud i Midt-Norge

Henvisning til rehabilitering og habilitering

Rutiner for henvisning til privat rehabilitering og habilitering i spesialisthelsetjenesten er forskjellig, avhengig av hvor henvisningen kommer fra.
Rutiner for henvisning
Mann og gutt går tur på en skogsveg. Foto.
Sist oppdatert 07.07.2023