Rehabiliteringstilbud

Hjerneslag og traumatiske hjerneskader

Rehabiliteringstilbudene omfatter rehabiliteringen som starter etter akuttbehandlingen ved slagenheter på sykehusene, intensiv trening lengre ute i pasientforløpet og ved langvarige/kroniske tilstander.

​I Helse Midt har vi rehabiliteringstilbud til pasienter med hjerneslag og traumatiske hjerneskader i alle helseforetak og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Midt-Norge RHF har avtale med.

Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassende tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging. Rehabiliteringstilbudene gis som dagtilbud og/eller døgntilbud.

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Helse Nord-Trøndelag , Sykehuset Levanger

Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus (helse-mr.no)

St.Olavs hospital, Avdeling for erhvervet hjerneskade (stolav.no)

Private institusjoner som har rehabiliteringstilbud

unicare.no

Henvisning til rehabilitering og habilitering

Rutiner for henvisning til privat rehabilitering og habilitering i spesialisthelsetjenesten er forskjellig, avhengig av hvor henvisningen kommer fra.
Rutiner for henvisning
Mann og gutt går tur på en skogsveg. Foto.
Sist oppdatert 07.07.2023