Helsefellesskapets logo. Grafikk.

Helsefellesskapet nordre Trøndelag

Ledelse og sekretariat i helsefellesskapet

Sekretariatet skal bistå ASU og PSU i saksforberedelser og oppfølging av møtene. Sekretariatet skal også understøtte arbeidet i fagråd og fagnettverk. Saker som ønskes tatt opp i de ulike foraene meldes sekretariatet.

Sekretariat

Kommunene

Jonas Sjømæling

Samhandlingsleder for kommunene

jonas.sjomaeling@steinkjer.kommune.no 93 65 14 47

Helse Nord-Trøndelag

Nancy Haugan

Rådgiver og koordinator

nancy.haugan@hnt.no 74 09 89 35

Hanne Mathilde Frøyshov

Fagsjef og konstituert samhandlingssjef

hanne.mathilde.froyshov@helse-nordtrondelag.no 47 31 95 16
Sist oppdatert 25.01.2023