Helsefellesskapets logo. Grafikk.

Om helsefellesskap

Helsefellesskap i nordre Trøndelag er et samarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og kommunene. Samarbeidet bygger på samarbeidsavtalen mellom kommunene og HNT som ble inngått i 2012 og revidert i 2021. Det er ei forventing om å utvikle samarbeidet til partnerskap, for å nå mål om mer sammenheng og bærekraft i helsetjenestene.

Helsefellesskap i nordre Trøndelag er et samarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene. Samarbeidet bygger på samarbeidsavtalen og samarbeidsstrukturen fra 2021. Samarbeidet bygger på samarbeidsavtalen ​som ble inngått mellom regjeringen og KS høsten 2019. Det er ei forventing om å utvikle samarbeidet til partnerskap for å nå mål om mer sammenheng og bærekraft i helsetjenestene. 

Helsefellesskapet skal prioritere tjenester til fire pasientgrupper: barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengige, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser. 

Organisering av Helsefellesskapet i nordre Trøndelag​

Sist oppdatert 25.01.2023