Adresseregisteret - telefonliste for helsepersonell

Telefonliste til fastlegekontor

På denne siden finner du alfabetisk utlisting av fastlegekontorer i alle kommunene som sokner til Helse Nord-Trøndelag. Lenkene fører til adresseregisteret, der du blant annet finner telefonnummer til kontoret og oversikt over alle leger som jobber der. Du må være tilkoplet norsk helsenett for å kunne åpne lenkene til adresseregisteret.

Sist oppdatert 28.06.2023