Ledsagelse av lege i ambulanse

Kostnader for legers deltagelse i utrykninger med ambulanse dekkes av henholdsvis helseforetaket (spesialisthelsetjenesten), Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), samt den enkelte kommune (skyss av helsepersonell). Lege må selv i hvert enkelt tilfelle rette krav til den enkelte oppgjørsenhet for de utrykninger man har.

 

For nødvendig medisinsk ledsagelse av pasient med ambulanse til for eksempel sykehus/helikopterplass gjelder følgende retningslinjer for refusjoner:

  • Refusjonskrav til helseforetaket forutsetter medisinsk nødvendig ledsagelse av pasient i ambulanse.
  • Honorering gis fra det tidspunktet ledsagelse iverksettes i ambulanse, til lege er tilbake på legevakt (utrykning dekkes av HELFO).
  • Dersom ledsagelse av pasient i ambulanse ikke er nødvendig, benyttes for all reisetid takst for reisetillegg og skyssgodtgjørelse som dekkes av HELFO.

Dersom det er brukt taxi til pasient eller tilbake til legekontor etter avlevering av pasient skal kostnader til dette dekkes av kommunene som har betalingsansvar for skyss av helsepersonell. Helseforetaket dekker reisetid i henhold til takst.

Skjema for regninger til Ambulansetjenesten (helseforetaket) finner du nedenfor:

Ledsagelse av lege i ambulanse (pdf)

 

Leger som ikke har tilknytning til en virksomhet med et org.nr (for eksempel turnusleger), kan i stedet føre opp navn og personnummer/fødselsnummer, samt privat adresse og kontonummer.

Ufullstendig utfylte regninger returneres.​​​

Sist oppdatert 31.01.2024