En person som holder en blomst i en åker

Høring revidert samarbeidsavtale

Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) i nordre del av Trøndelag og Bindal inviterer til innspill på forslag til revidert samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag. Samarbeidsavtalen skal erstatte dagens samarbeidsavtale og planlegges gjeldende fra 01.07.2020.

I høringen ber vi om innspill til forslaget til revidert samarbeidsavtale generelt og særlig i forhold til

 • reduksjon i antall retningslinjer / tjenesteavtaler
 • struktur for fagråd, fagutvalg og fagnettverk
 • representasjon i de ulike samhandlingsarenaer (PSU, ASU, fagråd, fagutvalg og fagnettverk)
 • innspill til implementering av avtaler og samarbeidsstruktur

Forslag til revidert samarbeidsavtale (pdf)

Dagens samarbeidsavtale (pdf)

Saksframlegg til ASU (pdf)

Presentasjon til ASU (pdf)


    Høringsfristen har gått ut.


    Sist oppdatert 11.09.2023