Sykehuset Levanger

Redusert tilbud i forkant av fødsel

Ved Sykehuset Levanger vil det ut 2024 bli en reduksjon av tilbudet om samtaler i forkant av fødsel, på grunn av redusert kapasitet. Tilbud om samtaler til gravide som har hatt vanskelige/traumatiske fødselsopplevelser blir opprettholdt.

Publisert 23.04.2024

Klinikk for kvinne, barn og familie beklager at vi ser oss nødt til å redusere tilbudet om samtaler i forkant av fødsel ved poliklinikken på Sykehuset Levanger. Vi må prioritere våre samlede ressurser på Føde- og barselavdelingen. 

Årsaken til dette er uventet høyt sykefravær som ser ut til å vedvare ut over våren, kommende ferieavvikling, og senere opplæring og innføring av Helseplattformen. 

Vi åpner opp for at jordmor fra kommunene kan ta omvisning på føden på dag- eller kveldstid med gravide og partnere, slik det ble gjennomført før koronapandemien. Ta kontakt med Føde- og barselavdelingen i forkant for å avtale tidspunkt på telefon 74 09 85 06. 

God informasjon tilgjengelig på nett

På helseforetakets nettsider ligger det mye god informasjon som omhandler ulike tema før, under og etter fødsel. Vi har også produsert en videofilm der gravide kan bli litt bedre kjent med Føde- og barselavdelingen før de kommer til oss. Fastleger må gjerne henvise gravide til disse sidene. 

Lenker: