Fastlegenytt

Geir Ketil Fostads øre/nese/hals-praksis er avviklet

Praksisen til øre/nese/hals-spesialist Geir Ketil Fostad, som hadde privat praksis i Sykehuset Levanger, er avviklet og ikke lenger i drift. Helse Nord-Trøndelag opplever imidlertid at vi fortsatt mottar henvisninger og andre henvendelser til ham. Henvisninger og andre henvendelser innenfor fagområdet må rettes til øre/nese/hals-avdelingen ved Sykehuset Namsos, eller øre/nese/hals poliklinikk ved Sykehuset Levanger.

Publisert 03.07.2024
Lege som undersøker øre

Foto: Colourbox.no

Helse Nord-Trøndelag drifter nå ØNH poliklinikk på begge sykehus, i tillegg til operasjons- og sengeavdeling i Namsos. Vi vil påpeke at sykehusene ikke har tilgang til pasientjournal for den avviklede praksisen. Journalen er levert arkivverket etter gjeldende regelverk, og eventuelle spørsmål om innsyn må rettes dit.