Radiologi

Endring i arbeidsflyt ved negativt svar på røntgen

Avdeling for bildediagnostikk Levanger legger om arbeidsflyt fra 1.6.2024 slik at pasienter kan sendes direkte hjem ved negativt svar på røntgenundersøkelse for brudd. Forutsetningen er at henvisende lege har vurdert at det ikke er nødvendig med vurdering på kirurgisk poliklinikk dersom det ikke påvises brudd.

Publisert 15.05.2024

Dette innebærer at det er viktig at henvisende lege er tydelig i henvisningen på om pasienten trenger tilsyn ved kirurgisk poliklinikk uansett utfall, eller kan sendes direkte hjem ved negativt svar på røntgenundersøkelsen. Det er også nødvendig at henvisende lege gir god informasjon om videre oppfølging dersom røntgen er negativt og pasienten blir sendt hjem fra sykehuset uten vurdering på kirurgisk poliklinikk. 

Med dette grepet håper vi å kunne korte ned unødvendig venting for pasientene på en trygg måte, og legge til rette for å kunne ta i bruk kunstig intelligens for vurdering av slike bilder, slik andre sykehus i landet har gjort med gode erfaringer.