Overtidskontroll fødende

Endring av retningslinjer ved overtidsvurdering av svangerskap

Helse Nord-Trøndelag har gjort noen justeringer på overtidskontrollene, slik at disse er i tråd med nye nasjonale retningslinjer. (Svangerskapsomsorgen - Helsedirektoratet).

Publisert 15.05.2024
Sist oppdatert 21.05.2024

Når kvinnen har nådd termin blir de fleste henvist pr. telefon til svangerskapspoliklinikkene eller fødeavdelingene for å få time til overtidsvurdering. I tråd med de nye retningslinjene skal den gravide settes opp til en overtidsvurdering 4-7 dager over ultralydtermin (41+0-41+3).