Vårens kurs i Good Clinical Practice (GCP)

Grafisk brukergrensesnitt

 

Kurs i Good Clinical Practice (GCP) 1

13 .februar 2024 09:00 — 12:30 (Digitalt, Zoom)

Kursinnhold

  • Introduksjon til hvordan man planlegger og gjennomfører legemiddelstudier i henhold til Good Clinical Practice (GCP) og annet regelverk. 
  • Råd og tips til bruk av tilgjengelige prosedyrer og maler for legemiddelstudier/kliniske intervensjonsstudier for å forenkle prosessen. 
  • Dekker ansvar og roller for hovedutprøvere og andre som bidrar i inkludering og oppfølging av studiedeltagere.


Påmelding

Mer informasjon og emnebeskrivelse

 

Kurs i Good Clinical Practice (GCP) 2

17. april 2024 09:00 — 15.00 (Digitalt, Zoom)

Kursinnhold

  • Kurset dekker prosjektleder og sponsor sitt ansvar i kliniske studier og med spesifikk fokus på legemiddelstudier. Sponsoroppgaver er bl.a. å skrive protokoll, korrespondere med myndigheter, utarbeide pasientinformasjon/samtykke. Sponsor er initiativtaker og ansvarlig for hele studien. 
  • Kurset skal sette prosjektleder og sponsor i stand til å planlegge og gjennomføre kliniske studier, og spesielt legemiddelstudier.  
  • Videre ønsker vi å gi alle typer studiemedarbeidere innsikt i oppgaver relatert til planlegging, koordinering og praktisk gjennomføring av kliniske studier. 
  • Tema som blir gjennomgått inkluderer blant annet protokollskriving, søknader om godkjenninger, risikovurderinger, DPIA, pasientrekruttering, datahåndteringsløsninger, og statistisk analyseplan.


Påmelding

Mer informasjon og emnebeskrivelse

 

 

Sist oppdatert 12.02.2024