Sammen for kunnskapsbasert praksis

Med kurset «Sammen øker vi kompetansen» (SØK) lærer helsepersonell hvordan en aktivt kan holde seg oppdatert på ny kunnskap. Onsdag avla høstens studenter eksamen.

Publisert 15.02.2018
Sist oppdatert 16.02.2018
Grete Helen Bratberg og Hege Senes Haugdahl. Foto.
Onsdag 6. desember var deltakerne på årets SØK-kurs samlet for å avlegge sin eksamen. For å markere anledningen spleiset de på pizza for en smakfull avslutning. Foran står kurslederne Grete Helen Bratberg (t.v.) og Hege Selnes Haugdahl. Foto: HNT

SØK-kurset er et samarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag og Nord Universitet, hvor deltakerne over seks hele kursdager lærer hvordan en best kan søke opp og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap relevant for egen klinisk praksis.

Dette for å sørge for at ny forskning som tas i bruk tar hensyn til både erfaringskunnskap, brukerkunnskap og den kontekst hvor faget utøves.

– Kurset er åpent for alle som har tre eller flere års utdanning innen helsefag. Blant dem som har deltatt er sykepleiere, leger, ergoterapeuter, sosionomer og psykiatere fra både Stjørdal, Levanger og Namsos, sier forskningsrådgiver i Helse Nord-Trøndelag, Hege Selnes Haugdahl.

Hun leder SØK-kurset sammen med professor ved Nord Universitet, Grete Helen Bratberg, og skal etter endt kurs ha lært studentene metoder som gjør implementering av ny kunnskap lettere i møte med pasienter.

– Arbeidet kulminerer i en oppgave som deltakerne presenterer under siste kursdag, og er basert på arbeidet hver enkelt deltaker har jobbet med. De får da karakteren bestått eller ikke-bestått basert på oppgaven de leverer, sier Bratberg.

(Saken fortsetter under bildet) 

Karin Haug, Ragnhild Tyldum, Ellen Leithe og Tetyana Ryazantseva. Foto.
Karin Haug (f.v.), Ragnhild Tyldum, Ellen Leithe og Tetyana Ryazantseva sa seg godt fornøyd med utbyttet av kurset under eksamensdagen. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Onsdag 6. desember var dagen kommet for deltakerne til å presentere sine oppgaver med påfølgende tilbakemelding fra kurslederne.

Blant årets deltakere var fagutviklingssykepleier Ellen Leithe, anestesisykepleierne Karin Haug og Ragnhild Tyldum, samt lege i spesialisering (LIS) Tetyana Ryazantseva.

De sa seg alle godt fornøyd med utbyttet av høstens kurs, som de endte med et spleiselag på pizza til matpausen.

– Vi har lært hvordan en best kan søke etter litteratur innen fagfeltene vi jobber med, og vurdere materialet kritisk, sier Leithe, som blant annet trakk frem nytten av å kunne søke systematisk i databaser for forskningsartikler.

– Nå håper vi at vi får overført kunnskapen til våre egne avdelinger, sier Haug.

– At vi kan implementere forskningsfunn i den kliniske praksisen, og jobbe mer effektivt.
 
(Saken fortsetter under bildet) 

Grete Helen Bratberg og Hege Senes Haugdahl. Foto.
Onsdag 6. desember var deltakerne på årets SØK-kurs samlet for å avlegge sin eksamen. For å markere anledningen spleiset de på pizza for en smakfull avslutning. Foran står kurslederne Grete HelenBratberg (t.v.) og Hege Selnes Haugdahl. Foto: HNT

Anestesisykepleieren valgte å skrive sin oppgave om hvorvidt stillingsendring på mor under fødsel kan ha innvirkning på fødselsfremgangen. 

For sykepleier ved Seksjon psykoser i Helse Nord-Trøndelag, Martin Sandberg, var oppgavetemaet effekten av brukermedvirkning hos pasienter med psykoselidelser.

– Med brukermedvirkning menes muligheten til å ta egne valg for behandlingen sin, og om dette kan gi noen effekt på behandlingsresultatet, sier han.
 
Både Bratberg og Haugdahl sier de ønsker alle deltakere velkommen når det avholdes nytt kurs høsten 2018. Det oppfordret også deltaker Ragnhild Tyldum til under lunsjpausen, som hadde flere lovord om de to kurslederne.

– All ære til Hege og Grete for jobben de gjør med dette kurset. De er engasjerte og flinke ledere, og jeg oppfordrer andre til å melde seg på, sier hun.

Kontaktinformasjon og mer informasjon om høstens kurs kan leses her (PDF)

Relatert:
Hør PhD Hege Selnes Haugdahl snakke om respiratorbehandling i radiospalten «Forskerdaten» på NRK:

 
Hege Selnes Haugdahl på NRK Radio 15. juni 2015 (MP3)