Nye førsteamanuensis-stillinger i medisin

Eivind Ness-Jensen, Solfrid Romundstad, Eivor Laugsand, Lise Tuset Gustad og Oluf Dimitri Røe er ansatt i 20%-stillinger som førsteamanuensis II i medisin ved NTNU.

Publisert 27.04.2018
Sist oppdatert 03.05.2018

Helse Nord-Trøndelag utlyste nylig fem 20%-stillinger som professor II/førsteamanuensis II i medisin ved NTNU innen fagområdene helsetjenesteforskning, barn og unges psykiske helse, epidemiologi, ultralyd, klinisk forskning, MR-teknologi og helsevitenskap.

Stillingene er forutsatt en tilknyttet hovedstilling ved Helse Nord-Trøndelag, har en varighet på inntil fem år og finansieres av Samarbeidsorganet, Helse Midt-Norge RHF og NTNU.

Professor II/førsteamanuensis II har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvarsområder innen undervisning og forskning fra eget fagområde, samt rolle som pådriver for oppbygging og samarbeid av forskningsaktivitet, oppfølging av ph.d.-kandidater i helseforetak/fakultet, ivaretakelse av studenter som er i praksis i Helse Nord-Trøndelag HF, og bidrag til implementering av forskningsresultater i klinikken.

Etter intervjurunder, hvor søkerne blant annet avholdt prøveforelesninger innen sitt felt, er disse fem nå ansatt i stillingene som førsteamanuensis II:

 

Nærbilde av Lise Tuset Gustad. Foto
Lise Tuset Gustad

Stilling og akademisk bakrgunn:

– Jeg er fag og forskningssykepleier ved medisinsk avdeling på Sykehuset Levanger, og postdoc ved midtnorsk senter for sepsisforskning ved NTNU. Jeg har en PhD i samfunnsmedisin fra medisinsk fakultet ved NTNU.

– Hvorfor valgte du å søke på stillingen?

– En førstamanuensisstilling gir verdifull kompetanse, særlig inn mot undervisning og veiledning. Selv om jeg både underviser og veileder også i dag, så tydeliggjør stillingen kompetansekrav som vil føre til utvikling. For eksempel er man pålagt kurs i problembasert læring.

– Som sykepleier vil jeg være en rollemodell for kommende sykepleiere, og vise at man kan jobbe akademisk på høyt faglig nivå i helseforetak og universitet dersom man vil.

– Hvilke forventninger og ambisjoner har du for arbeidet i den nye stillingen?

– Jeg håper stillingen kan bidra til styrking av faglig samarbeid på tvers av profesjoner, og brukes til å få frem flere doktorgradsarbeider på Sykehuset Levanger. Gjerne innen sepsis, selvfølgelig.

Relatert: Hør intervju om halvering av dødelighet ved sepsis med Lise Tuset Gustad på NRK Trøndelag:

Lise Tuset Gustad på NRK Radio 19. september 2016 (WAV)

 

 

Nærbilde av Solfrid Romundstad. Foto.

Solfrid Romundstad

Stilling og akademisk bakrgunn:

– Jeg jobber som overlege ved medisinsk avdeling på Sykehuset Levanger, og er spesialist i indremedisin og nyresykdommer.  Jeg har doktorgrad fra 2003 innenfor nyre- og hjerte/karsykdommer. Videre post.dok og senere forskerstilling tilknyttet NTNU i tillegg til klinisk arbeid. Jeg er involvert i flere prosjekter med utgangspunkt i HUNT data, mest innenfor nyreforskning hvor jeg blant annet er prosjektleder for Albuminuriprosjektet (proteinutskillelse i urin) i HUNT, men også innenfor flere andre prosjekter som omhandler genetikk, mental helse, hjerne- og hjerte/karsykdom.  

– Hvorfor valgte du å søke på stillingen?

– Jeg søkte på stillingen fordi jeg fortsatt ønsker å kombinere klinisk arbeid med forskningsaktivitet, og hvor det å ha en fast stilling, tilknyttet både HNT og NTNU, er et godt utgangspunkt for videre forskning, veiledning og undervisning.

– Hvilke forventninger og ambisjoner har du for arbeidet i den nye stillingen?

– Jeg ønsker å bidra til å utvikle og øke forskningsaktiviteten i Helse Nord-Trøndelag på ulike måter i årene fremover.

Relatert: Hør intervju om humor og overlevelse av alvorlig sykdom med Solfrid Romundstad på NRK Trøndelag:

Solfrid Romundstad på NRK Radio 27. oktober 2014 (MP3)


Nærbilde av Eivind Ness-Jensen. Foto
Eivind Ness-Jensen

Stilling og akademisk bakrgunn:

– Jeg er overlege og spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Jeg har en PhD (2009-2014) ved NTNU om forekomst og behandling av gastroøsofageal reflukssykdom (halsbrann og sure oppstøt) ved bruk av HUNT-undersøkelsene. Postdoc (2014-2018) ved Karolinska Institutet i Stockholm om komplikasjoner ved gastroøsofageal reflukssykdom («Barretts øsofagus», spiserørskreft) ved bruk av HUNT og svenske helseregistre.

– Hvorfor valgte du å søke på stillingen?

– Jeg valgte å søke på grunn av min forsknings- og undervisningsinteresse.

– Hvilke forventninger og ambisjoner har du for arbeidet i den nye stillingen?

– Videre forskningsarbeid innen fordøyelsessykdommer, spesielt ved bruk av HUNT-data koblet med data fra Helse Nord-Trøndelag.

Relatert: Hør intervju om halsbrann og sure oppstøt med Eivind Ness-Jensen på NRK Trøndelag:

Eivind Ness-Jensen på NRK Radio 27. januar 2014 (MP3)

 

 

Nærbilde av Oluf Dimitri Røe. Foto
Foto: Irene DM/namtarucreations.com

Oluf Dimitri Røe

Stilling og akademisk bakrgunn:

– Jeg er spesialist i Kreftmedisin, og overlege ved Kreftklinikken Sykehuset Levanger. Jeg tok doktorgrad i 2008 innen lungehinnekreft, og arbeidet da som overlege ved Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital. Siden har jeg vært post-doktor med et prosjekt som går på å finne måter å oppdage lungekreft i tidlig fase, både som blodprøve og ved hjelp av en kalkulator basert på 7 spørsmål. Siden 2017 er jeg delvis ansatt som førsteamanuensis ved NTNU tilknyttet Sykehuset Levanger, og har en bistilling som professor II ved Universitetet i Aalborg.

– Hvorfor valgte du å søke på stillingen?

– Det er viktig med forskningstid for å kunne forske. I tillegg gir det muligheten for lokale prosjekter, veiledning av studenter og undervisning som er meget viktig for å utvikle miljøet og faget videre.

– Hvilke forventninger og ambisjoner har du for arbeidet i den nye stillingen?

– Det blir en del nytt med medisinerstudenter, men ellers får vi drive videre med det arbeidet vi er i gang med i samarbeid med HUNT og samarbeidspartnere i flere land. Vi må også være villige til å diskutere hva vi kan gjøre bedre i klinikken, og holde nivået vi føler at vi har.

Relatert: Hør intervju om jakten på den kurable lungekreft med Oluf Dimitri Røe på NRK Trøndelag:

Oluf Dimitri Røe på NRK Radio 16. februar 2015 (MP3)

 

 

Nærbilde av Eivor Laugsand. Foto

Eivor Laugsand

Stilling og akademisk bakrgunn:

– Jeg har jobbet som lege i spesialisering i generell kirurgi ved Sykehuset Levanger siden 2013. Jeg ble uteksaminert cand.med. med forskerlinje fra NTNU i 2009, og begynte å forske som medisinstudent i 2003/2004. Etter medisinstudiet jobbet jeg ett år som stipendiat ved NTNU. Jeg tok doktorgrad i klinisk medisin (PhD) i juni 2011, og var tilknyttet «Pain and palliation-research group» ved NTNU, som var en stor, tverrfaglig sammensatt forskningsgruppe ledet av professor Stein Kaasa.

– Jeg har interessert meg spesielt for hvorfor vi reagerer så ulikt når vi får opioider (morfin-stoffer). Nå har jeg fått midler fra Samarbeidsorganet til å sette i gang et nytt og spennende prosjekt som dreier seg om spor av kreftceller (sirkulerende tumor DNA) i HUNT-materialet. Jeg er prosjektleder og har fått med meg en kollega som skal ta doktorgrad på dette. Vi tror at resultatene fra dette prosjektet kan endre måten vi diagnostiserer, behandler og følger opp kreft på.

– Hvorfor valgte du å søke på stillingen?

– Fordi jeg ønsker å fortsette med forskning på internasjonalt nivå, og fordi det nå til dags er helt nødvendig å være knyttet opp mot et universitetsmiljø for å få til dette. I det forskningsprosjektet som vi har fått midler til har vi etablert kontakt med to av de store norske K.G. Jebsen-sentrene, fått med oss eksperter fra ulike fagområder, og vi har også internasjonalt samarbeid når det gjelder å analysere resultatene.

– Hvilke forventninger og ambisjoner har du for arbeidet i den nye stillingen?

– Som nyansatt i denne stillingen har jeg to viktige arbeidsoppgaver; forskning og undervisningsarbeid. Når det gjelder forskning er jeg godt i gang med å sette i gang et nytt stort prosjekt. Jeg skal være veileder for en PhD-kandidat, og er biveileder for en hovedoppgavestudent (medisin) på NTNU. Når det gjelder undervisning er jeg dypt engasjert i arbeidet med å etablere NTNU LINK, som er veldig spennende.

Relatert: Hør intervju om kreftpasienters plager med Eivor Laugsand på NRK Trøndelag:

Eivor Laugsand på NRK Radio 22. februar 2016 (MP3)