Nå kan du søke regionale forskningsmidler

30. april åpnet søknadsperioden for regionale forsknings- og innovasjonsmidler for 2019. Søknadsfrist er 13. juni.

Publisert 02.05.2018
Forstørrelsesglass med søylediagram bak glasset. Grafikk.
Grafikk: colourbox.com

Helse Midt-Norge RHF har gjennom Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og
innovasjon avsatt midler til styrking av forskning og faglig utvikling innen medisin og helsefag i
regionen.

Med forbehold om økonomiske rammer for Helse Midt-Norge, er det vedtatt å lyse ut
forskningsmidler for 2019 innenfor følgende søknadskategorier:

  • Doktorgradsstipend (ph.d.), kjent kandidat (inntil 14 stipend)
  • Doktorgradsstipend (ph.d.), ukjent kandidat (inntil 8 stipend)
  • Postdoktorstipend (inntil 6 stipend)
  • Forskerstipend (inntil 6 stipend)
  • Stillinger rettet mot innovasjon (ph.d.-, postdoktor- eller forskerstipend) - inntil 3 stipend
  • Utenlandsopphold (varighet 3-12 mnd.)
  • Prosjektmidler (fra kr 500 000 til 1 mill. årlig i 1 - 3 år)

Det er i tillegg mulighet til å legge inn søknad om ekstra driftsmidler (tilsvarende inntil 200 000 kr./år
i inntil 3 år) i søknader om ph.d., postdoktor og forsker.

Informasjon om utlysning av regionale forskningsmidler for 2019 (Helse Midt-Norge) (PDF)Informasjon til deg som skal søke midler (Helse Midt-Norge) (HTML)Mer informasjon om Samarbeidsorganet (Helse Midt-Norge) (HTML)