KLINFORSK – Støtte til deg som driver klinisk forskning

Klinforsk tilbyr forskningsstøtte for alle faser av kliniske studier for forskere i NTNU og helseforetakene i Midt-Norge.

KLINFORSK har som mål at forskere i Midt-Norge skal kunne gjennomføre mer og bedre klinisk forskning. Dette skal gjøres ved å bistå forskere med å sikre høy kvalitet i alle ledd i kliniske forskningsprosjekter.

Blant tjenestene som tilbys fra KLINFORSK er datahåndtering, forskningsrådgivning, monitorering, prosjektøkonomi, statistikk og søknadsstøtte.

Enheten er også sentral i forskningsnettverkene NorCRIN og ECRIN, og arrangør for ulike kurs og fagmøter knyttet til klinisk forskning.

I enheten ​jobber det både rådgivere som er akademisk ansatte, som også driver egen forskning og undervisning, sammen med rådgivere med ulik spisskompetanse innen medisin helsefag og kliniske studier.

For bistand eller mer informasjon besøk KLINFORSK sin hjemmeside  

Klinforsk.logo

Sist oppdatert 22.04.2024