Interne stipend og legater

Stipend og legater

En gruppe metallmynter

Hildur og Magnar Arnstads stiftelse: Stiftelsen gir støtte til trivselstiltak for barn som er pasienter ved Helse Nord-Trøndelag HF og/eller forskning relatert til sykdommer hos barn som behandles ved sykehuset.

Midler i 20234
Arnstads stiftelse har  kr 50.000,- disponibelt for 2024.

Søknadsfrist: 1. mai 2024


I søknaden må det gis en kort beskrivelse av det aktuelle prosjektet med oversikt over de utgifter som søkes dekket, samt oppgave over eventuell støtte fra andre organer. Søknaden sendes postmottak@hnt.no og merkes 2024/518​.
 
Har du spørsmål kan du ta kontakt per E-post eller telefon 74 09 82 90.

Søknadsskjema Hildur og Magnar Arnstads stiftelse

Vedtekter Arnstads stiftelse

Lege Egil Kjeldaas legat for medisinsk forskning: Lege Egil Kjeldaas legat for medisinsk forskning: Legatet gir støtte til medisinsk forskning og studier, særlig innen feltene epidemiologi og mikrobiologi, herunder bakteriologi og virologi.

Søknadsfrist 1. mai 2024.
​​
I søknaden må det gis en kort beskrivelse av det aktuelle prosjektet med oversikt over de utgifter som søkes dekket. Det må også vedlegges forskningsprotokoll/prosjektbeskrivelse for prosjektet.
Søknaden sendes  postmottak@hnt.no og merkes  2024/702».

Har du spørsmål kan du ta kontakt per E-post eller telefon 74 09 82 ​​90.

Søknadsskjema lege Egil Kjeldaas legat

Statutter lege Egil Kjeldaas legat

Sist oppdatert 27.05.2024